مدارک:

 • کارشناسی مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه زنجان

سوابق اجرایی:

 • راهکار برتر آراد پایا - مدیرعامل
  • طراحی و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک
 • مهندسین مشاور آرمان انرژی ماد - مدیرعامل
  • مدیریت مهندسی پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
  • طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری پوپک
 • مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر -  مهندس پروژه
  • مهندس پروژه بخش شیرین سازی فازهای 15و 16طرح توسعه پارس جنوبی
  • مسئول بخش ابزار دقیق فازهای 15 و 16طرح توسعه پارس جنوبی
 • توسعه نماد کوثر -  مسئول بخش برق و ابزار دقیق
  • پروژه کارخانه روغن نباتی جهان - زنجان
  • پروژه کارخانه نشاسته و گلوکز ایران -  فیروزکوه
  • پروژه کارخانه کنسانتره آب میوه شاهرود
  • پروژه کارخانه روغن کشی اکسدانه
 • شرکت ساپتا - کارشناس کنترل و ابزار دقیق
  • پروژه آبرسانی به شهر جدید پردیس

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • مدیریت مدارک مهندسی با کمک نرم افزار
 • طراحی Logic Diagram در پروژه های صنعتی
 • طراحی الگوریتم و برنامه نویسی به زبان ++C
 • کسب عنوان یکم در اولین دوره مسابقات رباتیک کشوری با تیم دانشگاه زنجان - طراح و برنامه نویس ربات سال 1380
 • کسب عنوان سوم مسابقات برنامه نویسی ACM International ICPC غرب آسیا سال 2000
 • کسب عنوان چهارم مسابقات برنامه نویسی ACM International ICPC غرب آسیا سال 1999
 • پردازش تصویر با تمرکز بر روی بینایی ربات - پایان نامه کارشناسی
 • برگزاری سمینار  برگزاری مناقصات به روش الکترونیک -  شرکت سپانیر