مدارک:

 • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق کاری:

 • شرکت اوج صنعت پژوهش - کارشناس پیمان رسیدگی و کنترل پروژه
 • قرار گاه خاتم الانبیا - دفتر فنی کارگاه الهیه (برج آب نیرو)
 • شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
 • کارشناس روش اجرا و پیمان رسیدگی سد کارون 4، سرریز سد شهید عباسپور، سد شور جیرفت و سد دلفارد
 • کارشناس مسئول طرح "تهیه ضوابط فنی و اجرایی طرح و ساخت"  (چاپ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
 • مسئول تهیه شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت توام پروژه های عمرانی (چاپ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
 • مسئول تهیه ضوابط و معیارهای انتخاب مناسب ترین روش اجرای پروژه
 • همکاری در تهیه آیین نامه های تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت، ارجاع کار، ارزیابی و مناقصه
 •   مدیریت طرح "تهیه ضوابط کاربرد مهندسی ارزش در دوره ساخت" (چاپ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
 • مدیریت طرح  "تدوین راهنمای جامع ماشین آلات عمرانی" - کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزی   
 • مدیر گروه قراردادها و برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت بنکوه سازان پروژه 50 هزار واحدی مسکن مهر 
 • مدیر عامل شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران
 • عضو هیات مدیره شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران
 • مدیریت طرح "تدوین ضوابط کلی ارجاع کار روش های مندرج در بند 102 قانون بودجه 1391 (مربوط به طرح های مشارکت عمومی خصوصی از جمله BOT، BOOT و ...) - کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1392
 • مدیر طرح "تدوین آیین نامه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی" - کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1392
 • مدیر طرح "تدوین دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه پیمانکاران پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی" - کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1392    

سوابق تدریس و پژوهش:

 • درجات و جوائز علمی:  
  • نفر سوم دانشجویان عمران دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران (اولین دوره انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه سال 76-77)
  • احراز رتبه اول مقاله در نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش ایران (آذر ماه 1380 دانشگاه امیر کبیر)
  • احراز رتبه اول ارائه ایده عمرانی در طرح ملی ساماندهی ایده های جوان (برگزار شده توسط سازمان ملی جوانان  بهار 86)
  • احراز رتبه مقاله برگزیده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (10 و 11 اردیبهشت 86)
  • استادیار پایه 4 دانشگاه تهران دانشکده معماری و مدیر گروه مجازی مدیریت پروژه و ساخت
  • مدرس دانشگاه امیر کبیر تهران دانشکده عمران گروه مدیریت ساخت
  • مدرس دانشگاه مهر البرز گروه مدیریت پروژه و ساخت
  • مدرس دانشگاه امام حسین (ع) گروه مدیریت پروژه و ساخت
  • دبیر صنعت اولین کنفرانس ملی انجام پروژه به روش EPC  
  • مدیر عامل شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران  (از ابتدای سال 89 نا سال 90)
  • عضو هیئت مدیره شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران
  • عضو کمیته علمی دهمین و یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  • داور مقالات هشتمین، نهمین، دهمین و یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  • داور مقالات مجله عمران و صنایع شریف  
 • خلاصه تالیفات و پروژه های تحقیقاتی
  • کتاب پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش (تالیف مشترک -  مهاب قدس)
  • کتاب راهنمای قدم به قدم استفاده از مهندسی ارزش در راهسازی (همکاری در تهیه - شرکت مهاب قدس)
  • کتاب معرفی ماشین آلات عمرانی (نشریه 446 سازمان مدیریت و برنامه ریزی -  انتشار سال 88 - تالیف مشترک)
  • کتاب مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی (نشریه 447 سازمان  مدیریت و برنامه ریزی - انتشار سال 88 - تالیف مشترک)
  • کتاب مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی (نشریه 449 سازمان مدیریت و برنامه ریزی -انتشار سال 88 - تالیف مشترک)
  • کتاب مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی (نشریه 449 سازمان مدیریت و برنامه ریزی - انتشار سال 88 - تالیف مشترک)
  • انجام پروژه بررسی و مقایسه روش های مختلف تامین مالی و انجام پروژه های زیر بنایی حمل و نقل با توجه به شرایط کشور (کارفرما وزارت راه و ترابری: معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری پژوهشکده حمل و نقل)
  • نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان ایران و شرایط عمومی پیمان بین المللی (FIDIC)  (پایان نامه کارشناسی ارشد)
  • پیش بینی تاخیرات پروژه های سد سازی با استفاده از ارزیابی فازی ریسک (رساله دکتری)
 • مقالات چاپ شده در مجلات یا ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها
  • نقد و بررسی کاربرد لغات و عبارات ابهام آور موجود در مفاد شرایط عمومی قراردادهای عمرانی طرح و ساخت ایران - دومین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
  • بررسی و تحلیل مفاد ماده های مربوط به تعهدات کلیدی کارفرمایان در شرایط عمومی پیمان قرارداد های پیمانکاری فیدیک، ایران و افغانستان - هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 29 و30 آبان 91
  • مقایسه اولویت کارکرد های دفتر مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی، مشاوره ای و پیمانکاری
  • مقایسه تطبیقی و نقد و بررسی آیین نامه های ایمنی حاکم بر پروژه های ایران
  • چالش های پیاده سازی مدیریت ذی نفعان از منظر ضعف های تکنیکی - نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 19 و 20 بهمن 1392
  • دلایل بروز ادعا در قراردادها و مبانی حقوقی آنها - هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران بابل 17 و 18 اردیبهشت ماه 93
  • ادعاهای  پیمانکاری و مبانی حقوقی آن
  • ارائه روشی جهت پیشگیری از نقض تعهدات از سوی بخش خصوصی در قراردادهای BOT
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش بهره وری پروژه هایBOT  با تاکید بر مرحله عقد قرارداد
  • مقالهDevelopment of  Fuzzy Risk Assessment and Contractual Allocation Model For Iran’s Dam Construction Project  در کنفرانس بین المللی International Conference on Construction in  Developing  Countries, Karachi-Pakistan ,August 2008
  • نقد و بررسی خدمات مدیریت طرح در کشور -  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اردیبهشت 84
  • تحلیل عوامل تغییرات زمان و هزینه در پروژه های سد سازی و میزان تاثیر کار فرما، مشاور و پیمانکار در آن - سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 10 و 11 اردیبهشت 1386
  • نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و EPC فیدیک- سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 10 و 11 اردیبهشت 1386 
  • ارزیابی فازی علل افزایش زمان (تاخیرات) در پروژه های سد سازی کشور - چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران 29 و30 مرداد 1386 
  • پیش بینی تاخیرات در پروژه های سد سازی با استفاده از تئوری فازی - اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ایران 23 و 24 مرداد 1387
  • ارائه الگوریتمی جهت انتخاب سیستم تدارک پروژه ها با تمرکز بر روش دو عاملی - پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تهران آبان 1388
  • بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC - اولین کنفرانس ملی EPC  تهران مرداد 1388
  • بررسی چالش های حقوقی و فنی قراردادهای تیپ طرح و ساخت وEPC  ایران فیدیک - اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تهران آبان  1388
  • بررسی چالش های اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان قراردادهای پیمانکاری -  اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور 26 و 27 بهمن 1384
  • پیشنهاد تغییر بر مبنای مهندسی ارزش در دوره ساخت (VECP) - اولین سمینار ملی مهندسی ارزش در دانشگاه پلی تکنیک امیر کبیر آذر ماه 1380
  • مدل انتخاب مناسب ترین روش اجرای پروژه - نخستین همایش تخصصی مسائل حقوق در مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر 28 اردیبهشت1384    
  • بررسی انواع قراردادهای تیپ فیدیک با تاکید بر طرح و ساخت و کلیدگردان (EPC) - نخستین همایش تخصصی مسائل حقوق در مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر 28 اردیبهشت 1384
  • شناسایی و ارزیابی کمی عوامل موثر در ارزیابی مناقصه گران در مناقصات پیمان های سه عاملی با رویکرد AHP - ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 26 و 27 دی ماه 1389
  • تخصیص ریسک در انواع رویکردهای اجرایی قرارداهای مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) - ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 26 و 27 دی ماه 1389
  • نقد و بررسی شرایط تخصیص نامناسب مسئولیت به پیمانکار در قرارداد EPC  داخلی (نشریه 5490) - هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 14 و 15 دی ماه 1390
  • مقایسه تطبیقی تعهدات و مسئولیت های طرفین در انواع داخلی و فیدیکEPC  قراردادهای طرح و ساخت - هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 14 و 15 دی ماه 1390
  • مقایسه تکنیک های آنالیز تاخیر و بررسی و ریشه یابی تاخیرات یک پروژه سد خاکی با استفاده از روش آنالیز پنجره ای - اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی 19 و 20 بهمن 1390