مدارک:

 • کارشناسی رشته مهندسی صنایع
 • مدرک مديريت پروژه حرفه‌اي (PMP) از  PMI

سوابق اجرایی:

 • مشاور مدیریت پروژه در بانک خاورمیانه، موسسه پولی و بانکی ایران، شرکت توسعه اعتماد مبین و شرکت آوای فناوران سلامت
 • پیاده سازی Project Server Business Intelligence-BI در شرکت توسعه اعتماد مبین، شرکت آوای فناوران سلامت و شرکت چارگون
 • نصب و پیکربندی Microsoft Project Server 2013 در شرکت آوای فناوران سلامت، توسعه اعتماد مبین، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شرکت رمیس، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت صنعت و معدن چادرملو، شرکت فن آوا و موسسه پولی و بانکی ایران
 • نصب و پیکربندی Microsoft SharePoint Server 2013 و  Microsoft Project Server 2013در شرکت کاوند نهان زمین
 • نصب و پیکربندی Microsoft SharePoint Server 2010 و  Microsoft Project Server 2010در بانک تجارت، شرکت ضحی کیش تلکام، بورس اوراق بهادار، شرکت تدبیر فارمد، بانک ملت، امداد خودرو سایپا، موسسه مالی کارسازان و ناجا
 • نصب و پیکربندی Microsoft SharePoint Server 2010 در بانک خاورمیانه
 • نصب و پیکربندی  Microsoft Project Server 2010 در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 • مشاور EPM در بیمه آسیا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شرکت ضحی کیش تلکام، بانک ملت، شرکت پارس آنلاین و شرکت تدبیر فارمد
 • پیاده سازی سیستم مدیریت Timesheet در EPM در بانک خاورمیانه، پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت فن آوا
 • پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد در شرکت کاوند نهان زمین
 • طراحی و پیاده سازی فرآیندها و فرمهای PMO بر اساس PMBOK2008 در موسسه مالی کارسازان، امداد خودرو سایپا و ناجا
 • طراحی و پیاده سازی فرآیندها و فرمهای PMO بر اساس PMBOK2004 در بانک کارآفرین، شرکت پارس آنلاین و شرکت رمیس
 • پیاده سازیMicrosoft Office SharePoint Server 2007  در شرکت مشارکت احسان، شرکت تهران شیمی، شرکت مشانیر و بانک ملت
 • نصب و پیکربندیMOSS2007  و PWA2007 در بستر EPM در بانک کارآفرین، سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت پژوهش و توسعه ناجی، شرکت رمیس و شرکت پارس آنلاین
 • پیاده سازی سیستم مدیریت درخواست با ServiceDesk Plus در بانک خاورمیانه

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • ترجمه و تالیف سه جلد کتاب در حوزه کنترل موجودی و مدیریت عملیات