مدارک:

 • دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 
 • كارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي دانشگاه علم و فرهنگ (استعداد درخشان)
 • كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه علم و فرهنگ 
 • مدرك دوره ايزو
 • مدرك EFQM 
 • مدرک دوره تحلیل تکنیکال
 • مدرک دوره برنامه نویسی MQL4

سوابق اجرایی:

 • مدیر پروژه تحقیقاتی ارزش گذاری خدمات الکترونیک بانک
 • مدیر پروژه تحقیقاتی بهینه سازی سبد مشتریان بانک
 • پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی با Microsoft Project Server 2013 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه، مالی و قراردادها - سازمان منطقه آزاد قشم
 • پیاده سازی سیستم مدیریت مالی و قراردادها - شرکت بیوسان فارمد
 • معاونت ارتباط با مشتري - شركت نام آوران سلامت پايدار 
  • تهيه و تنظيم پروپوزال ها و تحليل اقتصادي آنها
  • تهيه و تنظيم خطي مشي كيفيت و ماموريت سازمان
  • تبيين راهبردهاي تجاري سازي و بازاريابي در پروژه ها
 • كارشناس تضمين كيفيت - شركت برازش صنعت
 • مشاركت در پروژه EFQM تسهيل فرآيند هاي جاري سازمان - مركز تحقيقات و سياست علمي كشور  
 • كارشناس كنترل كيفيت پروژه كنترل بتن - شركت كيسون 
 • کارشناس تحلیل سیستم ها - واحد فناوری و اطلاعات ایساکو

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • ارائه مقاله با عنوان "ارزش گذاری سهام شرکتی با استفاده از پیش بینی جریانات نقدی در شرایط عدم قطعیت" در پنجمین کنفرانس مدیریت ریسک - انجمن مهندسی مالی ایران 
 • برگزاری دوره آموزش Microsoft Project 2013 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برگزاری چندین دوره آموزش نرم افـزار Microsoft Project - دانشگاه علم و فرهنگ
 •  برگزاری دوره آموزش فرآيندهای تصادفي - دانشگاه علم و فرهنگ 
 • دستیار آموزشی فرآيندهای تصادفي - دانشگاه مهر البرز 
 • برگزاری دوره آموزش اقتصادسنجي - دانشگاه علم و فرهنگ 
 • برگزاری دوره آموزش تحقيق در عمليات - دانشگاه علم و فرهنگ 
 • برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی C - دانشگاه علم و فرهنگ
 • دبير انجمن علمي دانشجويي مهندسي مالي - دانشگاه علم و فرهنگ
 • برگزاری دوره آموزش تخصصي مهندسي مالي از جمله پورتفوليو
 • محاسبه ارزش در معرض خطر شاخص كل بورس 
 • مدل سازي سبد سهام در نرم افزار اكسل جهت ارائه سبد بهينه  
 • ارزش گذاري سهام شركتي دالبر با روش تنزيل و جريانات نقدي آزاد با استفاده از مدل های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی
 • تحليل بنيادي شركت شفن و زاگرس
 • محاسبه بتاي سهام بانک صادرات با استفاده از رگرسيون