مدارک:

 • دکتری مدیریت پروژه و ساخت - دانشگاه تربیت مدرس (رتبه اول)
 • فوق لیسانس مديريت اجرايي(EMBA) - دانشگاه علم و صنعت ايران
 • لیسانس و فوق لیسانس مهندسي صنايع - دانشگاه آزاد اسلامي
 • مدرک Level D از انجمن IPMA اروپا
 • مدرک PMP ،PMI-RMP ،PMI-SP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • ارزیاب ملی و بین المللی جایزه تعالی مدیریت پروژه (PEM) از انجمن IPMA اروپا

سوابق اجرایی:

 • بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی و کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه و مدیریت پروژه در شرکتهای ایریتک، مهندسان مشاور سازه (تهران رایمند) و گــروه مپـنـا
 • مجری طرح پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانش - گروه مپنا (هولدینگ و شرکتهای تابعه)
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی - بخش نفت و گاز گــروه مپـنـا
 • مدیر استراتژیک و کنترل راهبردی - بخش نفت و گاز گروه مپنا و شرکت نیرپارس
 • مدیر پروژه های مشاوره در شرکت مشاوره مدیریت مپنا
 • مدیر پروژه پیاده سازی متدولوژی PMBOK - شرکت مپنا بویلر
 • مدیر پروژه تدوین نظام مدیریت ریسک پروژه ای و سازمانی - شرکت مپنا (هولدینگ)
 • مدیر پروژه عارضه یابی و استقرار دفتر PMO - بخش برق شرکت مپنا
 • عضو هیات مدیره و مسئول شبکه های تخصصی انجمن مدیریت پروژه ایران

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • عضویت در موسسه PMI آمریکا، انجمن مدیریت پروژه ایران
 • عضو تیم مولفین اولین کتاب راهنمای جامع و کاربردی مدل تعالی پروژه (PEM)
 •  ارائه بیش از 30 مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی در حوزه مدیریت پروژه
 • سابقه برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی متعدد مرتبط با مدیریت پروژه در دانشگاه ها و صنایع