مقدمه

سالانه در کشور پروژه های متعددی اجرا شده، به بهره برداری می رسد اما کمتر طرحی را می توان یافت که امور فنی آن مستند شده باشد. حتی در صورت وجود اسناد و مدارک، قطعاً دستیابی به آنها بسیار دشوار است. در نتیجه، آن گنجینه اطلاعاتی که می توانست تاثیر به سزایی در توسعه فنون مهندسی و کاهش هزینه های پروژه های آتی داشته باشد، برای همیشه به بوته فراموشی سپرده می شود و علیرغم صرف وقت و هزینه، کارهای بعدی مجدداً با سعی و خطا و بدون استفاده از تجربیات گذشتگان از ابتدا شروع می شود.

در یک نگاه جامع" مستند سازی فنی " عبارت است از مجموعه فرایندی که در آن سیر تکوین و تحقق یک طرح از زمان پیدایش، مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت و بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته ، علاوه بر جمع آوری و پردازش و نگهداری اطلاعات موجود، ظرایف و دقایق، روشهای اجرایی، وقایع و رویداد ها، ابتکارات و خلاقیتها، تنگنا ها و مشکلات فنی، راه حلهای پیشنهادی و یا اجرا شده، توصیه ها و پیشنهادات، در قالب گزارش، جدول، نمودار، صوت و تصویر، فیلم و یا نرم افزارهای رایانه ای جهت مخاطبین مختلف با در نظر گرفتن یک سیستم مناسب دسترسی و بهره برداری، تهیه و تولید گردد.

اهداف مستند سازی فنی :

آنچه که در قالب مستند سازی فنی جمع آوری می گردد، در حکم یک بایگانی فنی راکد نبوده و بسیاری از یافته های مهندسی را به نحو عملی مطرح می سازد. تفاوت بنیادین مستند سازی فنی یک پروژه با کتابهای مرجع طراحی (hand book) در " موردی" بودن راه کارها و تحلیل ها می باشد به نحوی که در مراجعات بعدی مهندسین به این مستندات، واقعیتهایی که اغلب مراجع به شرح آن نمی پرازند، به تفصیل در دسترس قرار می گردد:

 • تدوین روش طراحی و اجرا
 • ایجاد استانداردها
 •  ایجاد یک بایگانی قوی
 • انتقال تجربه
 • کمک به زمینه های آموزشی و پژوهشی
 • افزایش بهره وری سیستم مدیریت
 • جلب مشارکت مردمی
 • ایجاد زمینه لازم جهت انجام مطالعات مهندسی ارزش پروژه ها
 • کسب و انتقال فن آوریهای نوین مهندسی واردات

خدمات جانبی :

 • تهيه و تدوين رويه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با مستندسازي
 • طراحي و ايجاد سيستم يكپارچه كنترل مدارك
 • پشتيبانی از چرخه حيات پروژه از برنامه ريزی تا مستندسازی
 • عكاسي صنعتي و تهيه گزارشات تصويری موازی با پيشرفت پروژه
 • تهيه بانك اطلاعاتی تصويری از ماشين آلات و دارايی های شركت
 • تهيه فيلم های معرفی پيشرفت پروژه به صورت دوره ای
 • اسكن مدارك
 • بازسازی نقشه هاي هارد كپی و تهيه فايل های قابل ويرايش
 • تهيه نقشه های اطلاعاتی مرتبط با فعاليت شركت
 • تهيه انواع تمپليت اداری، مهندسی، گزارشات، صورت جلسه و ...
 • مشاوره تبليغاتی
 • برگزاري همايش های خبری
 • طراحي رپرتاژهای خبری و تصويری در كتب صنعتی و ...
 • طراحي CD هاي نمايشگاهی و معرفي شركت
 • تهيه تصاوير ويژه از پروژه و تهيه تابلوهای تزئينی به روش هاي متفاوت بنا بر اقتضاي محل نصب
 • انجام تبليغات شهری، بيل برد، تبليغات فرودگاهی و اينترنتی
 • تهيه گزارشات مجلد مستقل و تلفيقی