پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از Primavera Project Planner در ساخت پارکینگ طبقاتی برج میلاد ادامه...
ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ادامه...
پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت نقدینگی و برنامه ریزی تدارکات ادامه...
دوره آموزش "Primavera Project Planner" در تابستان 1387 در شرکت نفت و گاز پارس POGC برگزار شد. ادامه...
دوره آموزش "Microsoft Project" در زمستان 1392 در نیروگاه گازی ری برگزار شد. ادامه...
دوره آموزش " ارزیابی کار و زمان و مدیریت عملکرد در بخش دولتی" در زمستان 1389 در استانداری کرمانشاه برگزار شد. ادامه...
دوره آموزش "Excel پیشرفته مهندسی" در تابستان 1396 در شرکت مهندسی کوشا معدن برگزار شد. ادامه...