پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

راه اندازی سيستم مدیریت پروژه سازمانی، مشاوره و آموزش پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت و کنترل پروژه‌ها بر اساس راهكار Microsoft Project Server 2010 (EPM) ادامه...
دوره آموزش "Primavera P6" در مهر ماه 1390 در شرکت فرا دست انرژی فلات برگزار شد. ادامه...
جمع آوری آمار و اطلاعات،ارائه تحلیل های آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه بصورت متمرکز و بر اساس استاندارد PMBOK برای بیش از 6000 پروژه در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و 17 شهر تابعه ادامه...
دوره آموزش "برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project" در زمستان 1391 در شرکت حفاری شمال برگزار شد. ادامه...
برنامه ریزی پروژه های مديريت موجودي انبار پاي كار دکل NDC113 و پروژه باز سازی دکل حفاری NDC110 شرکت حفاری شمال با استفاده از نرم افزار Oracle - Primavera P6 ادامه...
دوره آموزش "کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه" در تابستان 1389 برای پرسنل بانک سامان برگزار شد. ادامه...
پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه ها در شرکت مادر و 18 شهر جدید تابعه با استفاده از EPM جهت کنترل پروژه های مسکن مهر و کلیه پروژه های شهری ادامه...
ارائه مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت و کنترل پروژه ها با استفاده از نرم افزار EPM در بخش مدیریت ارتباطات شرکت سایپا ادامه...
مدیریت ادعا (Claim Management) برای پروژه ساخت ساختمان های غیر صنعتی در فاز 13 توسعه میدان گازی پارس جنوبی ادامه...