پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

استقرار سيستم برنامه ریزی و کنترل پروژه برای طرح احیاء 550 هزار هکتاری اراضی دشت های خوزستان و ایلام ادامه...
احداث ساختمان، شامل يك طبقه پيلوت مشتمل بر پارکینگ ها و انبارها و چهار طبقه با هر طبقه یک واحد آپارتمان مسكوني مستقل ادامه...
پیاده‌سازی و آموزش سیستم نرم‌افزاری مدیریت پروژه‌ سازمانی بر اساس راهكار Enterprise Project Management - EPM ادامه...
دوره آموزشی مدیریت ادعا به مدت 24 ساعت در پالایشگاه گاز ایلام توسط شرکت مصورسازان پروژه با تدریس جناب آقای مهندس تلخابی برگزار شد. ادامه...
مدیریت ادعا (Claim Management) در عملیات Civil فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی ادامه...
برنامه ریزی زمان و منابع انسانی، کنترل پروژه و ارائه گزارشات به کارفرما
ادامه...
فروش سامانه جامع اطلاعات مدیریت پروژه و سیستم مکاتبات و گردش کلیه مدارک مهندسی پروژه و EDMS ادامه...
پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری بخش های مختلف مدیریت در بستر Microsoft Sharepoint 2010 و آموزش نرم افزار ادامه...
پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی در بستر Microsoft EPM 2010، برنامه ریزی و کنترل پروژه و پیاده سازی سیستم مستند سازی تحت SharePoint 2010 Microsoft در سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ادامه...