پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

نصب Microsoft Project Server و ارائه مشاوره و آموزش سیستم مدیریت پروژه سازمانی EPM ادامه...
استقرار سامانه مدیریت پروژه و ارائه خدمات مدیریت، نظارت و کنترل بر طرح ملی اشتغال فراگیر و روستایی ادامه...
ثبت اطلاعات طرح ها و پروژه ها در EPM، تهیه گزارش های مدیریتی، انجام فعالیت های کنترلی و تضمین کیفیت، مشاوره و آموزش به مدیران طرح ادامه...
مشاوره و آموزش جهت پیاده سازی مدیریت جریان نقدینگی و آموزش Microsoft Project ادامه...
طراحی و مستندسازی اسناد مدیریت پروژه ها و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه ادامه...
نصب و راه اندازی Microsoft SharPoint و Microsoft Project Server 2013 ادامه...
دوره آموزش Oracle BI در زمستان 1395 و بهار 1396 در صنایع شیمیایی پارچین برگزار شد. ادامه...
متره و برآورد، برنامه ریزی و کنترل پروژه، کنترل هزینه و سود و زیان و استقرار دفتر PMO
ادامه...
نصب و راه اندازی سیستم مدیریت سازمانی پروژه ها (EPM) ، پیاده سازی داشبوردهای کنترل پروژه، ارزش حاصله (EV) و نمودار S برای پروژه ها و
مشاوره در استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO
ادامه...