شرکت نفت و گاز پارس POGC / آموزش Primavera Project Plannerمعرفی شرکت نفت و گاز پارس POGC

شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شركت هاي‌ زيرمجموعه‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در اول دي ماه‌ 1377 تأسيس‌ گرديد. اين‌ شركت‌ مسئوليت‌ توسعه‌ كليه‌ فازهاي‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ و توسعه‌ ميدان‌ هاي گازي‌ پارس‌ شمالي‌، گلشن‌ و فردوسی‌ و همچنين توسعه لايه نفتي پارس جنوبي را در آب هاي خليج فارس دارا مي‌باشد.

مأموريت‌هاي اصلي‌ اين‌ شركت‌ عبارت‌ است‌ از ارزيابي‌ مخازن‌، بررسي‌هاي‌ فني‌ و اقتصادي‌، مطالعات‌ مهندسي‌، ارزيابي‌ و انتخاب‌ پيمانكاران‌ اجرايي‌ و مديريت‌ اجراي‌ طرح هاي‌ توسعه‌ ميادين‌ پارس‌ جنوبي‌، پارس‌ شمالي‌، گلشن و فردوسي‌. اراده‌ وزارت‌ نفت‌ در جهت‌ استيفاي‌ حقوق‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ يكي‌ از مهمترين‌ اهداف‌  تاسيس اين‌ شركت‌ مي‌باشد.

اين‌ شركت‌ با اتكاء به‌ مديريت‌ نوين‌، مديران‌ كارآمد و با تجربه‌ صنعت‌ نفت‌ و گاز، متخصصين‌ و كارشناسان‌ آشنا به‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ اين‌ صنعت‌، تاكنون‌ گام هاي‌ بلندي‌ را در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ برداشته‌ است‌.
استفاده‌ حداكثری از توانمندي هاي‌ نيروها و شركت هاي‌ داخلي‌ در اجراي‌ پروژه‌ها و افزايش‌ سهم‌ ايراني‌ ساخت‌ داخل‌، يكي‌ ديگر از موفقيت‌هاي‌ اين‌ شركت‌ است‌.

قسمتي‌ از اهداف‌ شركت‌ نفت‌ و گاز پارس به این شرح است:

  • توسعه‌ مخازن‌ نفت‌ و گاز تحت‌ پوشش‌ شامل‌ ميادين‌ پارس‌ جنوبي‌، پارس‌ شمالي‌، گلشن‌ و فردوسی‌ با بهره‌گيري‌ از آخرين‌ فناوري‌هاي‌ موجود در جهان‌
  • توليد صيانتي‌ از مخازن‌ تحت‌ بهره‌برداري‌ و افزايش‌ بازيافت‌ نهايي‌
  • تأمين‌ گاز مورد نياز بخش‌هاي‌ مصارف‌ داخلي‌، تزريق‌ به ميادين نفتي و صادرات‌ در راستاي‌ استفاده‌ بهينه‌ منابع‌ گازي‌ و برنامه‌هاي‌ جامع‌ مشاركت‌
  • افزايش‌ سهم‌ شركت هاي داخلي‌ در طراحي‌، نظارت‌، ساخت‌ و نصب‌ تاسيسات‌ در قالب‌ استانداردهاي‌ جهاني‌ 
  • ارتقاء سطح‌ علمي‌ و توانمندي‌ هاي نيروي‌ انساني‌ به وسيله‌ توسعه‌ زير ساخت‌هاي‌ آموزشي‌ و جذب‌ نيروي‌ متخصص‌
  • افزايش‌ سهم‌ ايمني‌ و سلامت‌ كاركنان و حفظ محيط‌ زيست در مراحل‌ اجرا و بهره‌برداري‌

 

خدمات مصورسازان پروژه 

دوره آموزش "Primavera Project Planner" در تابستان 1387 در شرکت نفت و گاز پارس POGC برگزار شد.

 

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه