شرکت فن آوری اطلاع رسانی ایتا (ITA) / آموزش Microsoft Project Serverمعرفی شرکت فن آوری اطلاع رسانی ایتا (ITA) 

گروه شرکت های ITA در سراسر جهان از جمله در استرالیا، آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق شرکای محلی و دفاتر تاسیس شده در استرالیا، امارات متحده عربی و کانادا فعالیت می کند. ITA در حال حاضر یکی از نقش آفرینان اصلی در بازار انرژی و صنایع آمریکای شمالی به عنوان ارائه دهنده راه حل شبکه برق هوشمند می باشد.

 

خدمات مصورسازان پروژه

دوره آموزش "Microsoft Project Server" در بهار 1389 در شرکت فن آوری اطلاع رسانی ایتا (ITA) برگزار شد. 

 

 

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه