پالایشگاه گاز ایلام / دوره آموزش مدیریت ادعادرباره شرکت پالایشگاه گاز ایلام:

به منظور تامین گاز مصرفی استان ایلام واستان‌های غربی کشور و هم‌چنین تامین خوراک پتروشیمی ایلام و تقویت فشار گاز غرب کشور وبه منظور شیرین سازی گاز میدان تنگ بیجار در ۲۵ کیلومتری شمال غرب بخش چوار احداث گردیده‌است. کار احداث و عملیات از خرداد ۱۳۸۰ آغاز و در پاییز سال ۱۳۸۶ مراحل راه اندازی اولیه آن صورت پذیرفت.

پالایشگاه گاز ایلام در ۲۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان ایلام و ۱۲ کیلومتری بخش چوار احداث شده‌است. ساخت این پالایشگاه در دو فاز تعریف شده‌است که در فاز نخست ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب گاز ترش وارد پالایشگاه و پس از شیرین سازی، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب آن به خطوط انتقال گاز تزریق می‌شود. این پالایشگاه درفاز دوم نیز دریافت کننده افزون بر ۱۰ میلیون متر مکعب گاز ترش خواهد بود. پالایشگاه گاز ایلام که بخش اجرایی آن از سال ۸۳ آغاز شده و پس از گذشت سه سال در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته‌است، گاز مورد نیاز برای پالایش را از میدان گازی تنگه بیجار دریافت می‌نماید. با بهره برداری از این پالایشگاه، شهرهایی مانند ایلام،چوار وایوان نیز از گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک بهره مند خواهند شد. اتان با ظرفیت تولید روزانه ۳۷۰ هزارمتر مکعب، +C۳ با تولید روزانه بیش از یک هزار و۳۰۰ متر مکعب، میعانات گازی با ظرفیت روزانه ۱۲۰۰ مترمکعب و گوگرد نیز با ظرفیت تولید ۳۴۰ تن در روز، دیگر محصولات این پالایشگاه درفازنخست خواهند بود و در فاز دوم، همه محصولات، نصف تولید فاز نخست خواهند بود.

خدمات ارائه شده در این شرکت:

برگزاری دوره مدیریت ادعا با محتوا و سرفصل ذیل:

  • مهمترین دلایل بوجود آمدن ادعا
  • باورهای اشتباه منجر به ادعا در پیمانکاران – کارفرمایان
  • تحلیل کمی ادعا
  • پیشگیری از ادعا
  • فهرست بها(فهرست بها رفع و کنترل ادعا)
  • نمودارجریان فرآیند ادعا در پروژه
  • اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه ادعا
  • مسئولیت های پیمانکار EPC در  Package Tender
  • روشهای حل اختلاف

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه