شرکت پالایش گاز فجر جم / آموزش استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOKمعرفی شرکت پالايش گاز فجر جم

شرکت پالايش گاز فجر جم از سال 1367 براي تصفيه گاز ميدان هاي گازي نار و کنگان واقع در منطقه جم و ريز در شرق استان بوشهر مورد بهره برداري قرار گرفته است.
طرح و اجرای عمليات پالايشگاه در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول توليد و تصفيه حدود 8/34 ميليون متر مکعب استاندارد گاز در روز از ميدان گازي نار از طريق 18 حلقه چاه انجام شده است. در مرحله دوم افزايش ظرفيت تصفيه پالايشگاه  تا مرز 79 ميليون متر مکعب در روز از ميدان گاز کنگان با حفر 29 حلقه چاه ميسر گرديد.
با اجراء طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه در سال 1379 شامل بهينه سازي سيستم هاي تصفيه با تغييرات داخلي واحدهاي عملياتي، ظرفيت تصفيه گاز به 110 ميليون متر مکعب در روز و سپس با راه اندازي طرح انتقال خط گاز عسلويه به پالايشگاه در سال 1389 توليد روزانه به 125 ميليون متر مکعب رسيد.
به موازات توليد گاز خشک در پالايشگاه، در حدود 5000 متر مکعب در روز مايعات گازي تثبيت شده توليد مي شود. اين مايعات به صورت نفت سبک به تاسيسات بندر سيراف واقع در ساحل خليج فارس جهت صادرات منتقل مي شوند. در ضمن عمليات تثبيت، پروپان و LPG نيز توليد مي شود که پروپان توليدي جهت سيکل تبريد استفاده مي شود و LPG  توليدي به فروش ميرسد.
 پالايشگاه در 290 کيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و در مجاورت دهستان "شهر خاص" درشهرستان جم قرار گرفته است.

 

خدمات مصورسازان پروژه

کارگاه آموزش "استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOK" در شهریور ماه 1396 در شرکت پالایش گاز فجر جم برگزار شد.

 

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر