آموزشی


آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project

دوره آموزش Oracle BI در زمستان 1395 و بهار 1396 در صنایع شیمیایی پارچین برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت ادعا به مدت 24 ساعت در پالایشگاه گاز ایلام توسط شرکت مصورسازان پروژه با تدریس جناب آقای مهندس تلخابی برگزار شد.

دوره آموزش "Primavera P6" در مهر ماه 1390 در شرکت فرا دست انرژی فلات برگزار شد.

دوره آموزش "برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project" در زمستان 1391 در شرکت حفاری شمال برگزار شد.

دوره آموزش "کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه" در تابستان 1389 برای پرسنل بانک سامان برگزار شد.

دوره آموزش "Microsoft Project Server" در بهار 1389 در شرکت فن آوری اطلاع رسانی ایتا (ITA) برگزار شد.

دوره آموزش "Primavera Project Planner" در تابستان 1387 در شرکت نفت و گاز پارس POGC برگزار شد.

دوره آموزش "Microsoft Project" در زمستان 1392 در نیروگاه گازی ری برگزار شد.

دوره آموزش " ارزیابی کار و زمان و مدیریت عملکرد در بخش دولتی" در زمستان 1389 در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه