آموزشی

سازمان مدیریت بحران شهر تهران/ آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

خلاصه پروژه
آموزش کنترل پروژه با Microsoft Projrect 2019
تصویر کوچک

 با توجه به اینکه  کشور ایران  از جمله ده كشور سانحه‌خيز جهان به شمار می‌آيد و همواره بر اثر بروز سوانحی چون سيل، زلزله، خشكسالی و غيره، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به كشور وارد آمده است. از همين رو سال‌هاست كه راه‌های كاهش اثرات سوانح طبيعی در کشور مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌شود تا همگام با تجربه‌های جهانی در اين حوزه، شاخص ايمنی و آمادگی در برابر سوانح طبيعی ارتقاء يابد.

شهرداری منطقه 5 و 9 تهران/ آموزش MSP

خلاصه پروژه
آموزش Microsoft Project 2019
تصویر کوچک

خدمات ارائه شده توسط شرکت مصورسازان پروژه:

 آموزش MSP

- مشخصات کلی پروژه ها

- برنامه ریزی و کنترل زمانی پروژه ها

- برنامه ریزی و کنترل منابع

- برنامه ریزی و کنترل هزینه

- گزارشات و داشبوردها