گروه خودرو سازی سایپا / پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) 

استقرار نرم افزار EPM جهت کنترل پروژه فرآیندهای ارتباطات (تقویم کاری) به شرح ذیل:
1-          برنامه ریزی فعالیتها:
1-1-           جمع آوری و ورود اطلاعات کلیه فعالیتهای سالانه مدیریت ارتباطات
1-2-           جمع آوری و ورود اطلاعات پیش بینی هزینه­ها و تخصیص هزینه­ها به فعالیتها
1-3-           جمع آوری و ورود اطلاعات مسئولین انجام فعالیت­ها و تخصیص مسئولیت­ها به فعالیتها
1-4-           اولویت بندی فعالیتها بر اساس استراتژی مدیریت ارتباطات
1-5-           ایجاد دسته بندی­های لازم بر روی فعالیت­ها بر اساس نوع برنامه، مناسبت­ها و ....
1-6-           تهیه الگویی از برنامه­های مدیریت ارتباطات برای تعمیم به سالهای آینده
2-         گزارش گیری و کنترل:
2-1              ایجاد سیستم گزارش گیری از فعالیت­های مدیریت ارتباطات به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا بازه­های دلخواه
2-2              ایجاد سیستم گزارش گیری از حجم کاری فعالیت­های تخصیص داده شده به هر کدام از مسئولین
2-3              گزارش پیش بینی هزینه­های دوره­های آتی بر اساس اطلاعات وارد شده
2-4              بودجه بندی سالهای آتی بر اساس الگوی ایجاد شده
2-5              گزارش پیشرفت فعالیتها به تفکیک دسته بندی­های ایجاد شده
 
 
 
 
فرآیند ارائه خدمات
 
1-        تدوین چشم انداز EPM در سازمان
1-1-           شناسایی نیازهای سازمان
1-2-           شناخت کلی فرآیند کنترل پروژه
1-3-           درک مفاهیم و خصوصیات EPM
1-4-           شناسایی تأثیرات مورد نظر EPM بر عملکرد سازمان
1-5-           مستند سازی نیازها و چشم انداز سازمانی EPM
2-       برنامه ریزی استقرار EPM
2-1-     ارزیابی تحلیلی از فرآیند های مدیریت پروژه سازمان
2-2-     تعیین نوع پروژه های سازمان
2-3-     تعیین سناریوی Project Server سازمان
2-4-     تعیین تعداد و نوع کاربران
2-5-     تعیین معیارهای اندازه گیری
2-6-     برنامه ریزی EPM
3-      پیاده سازی فنی
3-1-     نصب سامانه EPM
3-2-     نصب و تنظیم زیر ساختها و ابزارهای پیش نیاز
3-3-     نصب و تنظیم Windows Sharepoint Services 3.0
3-4-    نصب و تنظیم Microsoft Office Project Server 2007
3-5-    نصب و تنظیم Microsoft Office Project Professional 2007
3-6-    سفارشی کردن نرم افزارها و ساختار EPM
3-7-    تعریف تقویم های استاندارد سازمانی
3-8-    طراحی و پیاده سازی کدهای سفارشی سازمان
3-9-   طراحی و ساخت نماهای سفارشی
3-10- ساخت مجموعه های Project Web Access
3-11- طراحی و تدوین و انتشار قالب های پروژه ای
3-12- طراحی و ایجاد فضاهای کاری
3-13- قالب های گزارشی
3-14- تنظیمات امنیتی (متد، گروه ها و رسته های دسترسی)
3-15- تنظیمات Sharepoint
 
4-      پیاده سازی سازمانی
4-1- مستند سازی مراحل نصب و سفارشی سازی
4-2- استانداردهای تنظیم منبع / همکاری / راهبری
4-3- پیاده سازی تیم پایلوت
4-4- بررسی و تصحیح اشکالات احتمالی
4-5- پیاده سازی در سطح کل سازمان (Roll Out)
4-6- آموزش کاربران
6-7- راه اندازی کامل سیستم به همراه نظارت های اولیه و بهبودهای احتمالی

 

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه