بیوسان فارمد / پیاده سازی سیستم مدیریت مالی و قراردادهادرباره شرکت بیوسان فارمد

شرکت بیوسان فارمد شرکت تازه تاسیس در گروه دارویی برکت است که رسالت آن تولید فرآورده‌های استراتژیک بیوتکنولوژی می‌باشد .

داروهای بیولوژیک هم اکنون درصد قابل توجهی از سهم بازار دارویی ایران را تشکیل می دهند. بررسی اعداد فروش عددی و ریالی داروهای بیولوژیک در آمارنامه های دارویی سالهای اخیر گویای این امر است که فروش این ارقام با CAGR قابل توجهی در حال افزایش می باشد. افزایش جمعیت و شیوع بیماریهای صعب العلاج نظیر انواع سرطانها، بیماریهای خودایمنی، دیابت و سایر بیماریها، سبب افزایش مصرف داروهای بیوتکنولوژی نظیر داروهای تولید شده با تکنولوژی DNAنوترکیب شده است. این داروها در درمان بسیاری از بیماریهای نامبرده موثرتر از داروهای سنتی بوده و  نسبت به آنها ایمن‌تر هستند. از آنجایی که قسمت اعظم نیاز کشور به این داروها از طریق واردات تامین می شود، شرکت بیوسان فارمد تولید  داروهای بیوتکنولوژی با پیشرفته ترین دانش فنی وتجهیزات و منطبق بر استانداردهای روز جهانی را در دستور کار خود قرار داده است.

 فعالیت این شرکت در چهار بخش اصلی که از جمله مهمترین بخشهای صنعت بیوتکنولوژی دارویی میباشد تعریف میگردد. چهار عرصه عمده فعالیتهای شرکت بیوسان فارمد عبارتند از: 

 • فرآورده های منوکلونال آنتی بادی
 • فرآورده های نوترکیب غیر منوکلونال
 • فرآورده های دارویی پپتیدی 
 • فرآوردههای ژن درمانی و سلول درمانی (پزشکی ترمیمی)

 

شرح خدمات مصورسازان پروژه

 • استقرار سیستم مدیریت مالی و قرادادها
  • ​مدیریت قراردادها 
  • مدیریت ضمانتنامه ها
  • مدیریت پرداخت ها
  • ارائه گزارشات و دشبوردهای مالی در سطح مدیریتی و کارشناسان مالی

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه