برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت نقدینگی در ساخت پست های برقخدمات ارائه شده عبارتند از:

برنامه ريزي، كنترل پروژه و كنترل هزينه
طراحي برنامه جامع پروژه ها ( با استفاده از نرم افزار Primavera ) براي تولید گزارشات ذیل:
- زمانبندي كل پروژه ‌ها و Action هاي اصلي سازمان در يك نما.
- Cash Flow كل پروژه‌ ها و Cash Flow كل شركت
- گزارش ليست اقلامي كه ماهانه مي‌بايست در شرکت خريداري شود به تفكيك پروژه و مدير پروژه به همراه هزينه آنها.
- گزارش خرید تجهیزات تا پايان آخرين پروژه در شرکت (پیش بینی زمان و مبلغ خرید از کلیه Supplier ها)
- گزارش پیش بینی زمان و مبلغ کلیه صورت وضعیت های شرکت به تفکیک مشاور و کارفرمایان
- گزارش پیش بینی نحوه تبادل مالي با هر کدام از کارفرمایان و پیمانکاران فرعی
- همچنين گزارشات متنوع ديگر در رابطه با بخش های طراحي ، تدارکات ، اجرا و پروژه های درون دوران تحویل موقت.
آموزش Primavera به کليه مديران پروژه براي اينکه بتوانند با اتصال به اين برنامه جامع برنامه هاي خود را به روزآوري نمايند.
مستند سازي پروژه ها
 

پروژه ها :
1- احداث پست هاي 132/20 كيلوولت شهرك هاي صنعتي كرمان 2 و رفسنجان و توسعه پست 132 كيلوولت باغين
2- پست GIS آب شيرين كن چابهار
3- توسعه پست 230 كيلوولت نيروگاه فارس
4- پست 132/20 كيلوولت منوجان2
5- احداث پست 63/20 كيلوولت ميان راهان و توسعه دهگلان
6- توسعه 6 فيدر خط 63 كيلوولت بندر پهل
7- پست 230/6/20 كيلوولت شهريار
8- توسعه پست يزد 2
9- پست 132 كيلوولت گله دار
10- پست 230/63/20 كيلوولت جاسك
11- توسعه 20 فيدر9 پست برق تهران

فعالیت در این پروژه ها جزو سوابق پرسنل اصلی شرکت مصورسازان پروژه  در شرکت ساپتا (ساخت پستها و توسعه تجهیزات برقی احداث) می باشد.

 پست:
پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژانجام مي شود و با استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود.  درواقع کاراصلي پست مبدل ولتاژ ياعمل سويچينگ بوده که دربسياري از پستها ترکيب دو حالت فوق ديده مي شود. در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشي از افت ولتاژ ندارد و تلفات توان انتقالي بسيار پايين بوده ودر پايداري شبکه قدرت نقش مهمّي دارند لزا اخيراًُ اين پستها مورد توجه قراردارند ازاين پستها بيشتردر ولتاژهاي بالا (800 کيلو ولت و بالاتر) و در خطوط طولاني به علت پايين بودن تلفات انتقال استفاده مي شود. درشبکهاي انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمين مي توان انرژي الکتريکي دار توسط يک سيم به مصرف کننده انتقال داد.
انواع پست:
پستها را مي توان ازنظر نوع وظيفه، هدف، محل نصب، نوع عايق به انواع مختلفي تقسيم کرد.
براساس نوع وظيفه وهدف ساخت:
پستهاي افزاينده، پستهاي انتقال انرژي، پستهاي سويچينگ و کاهنده فوق توزيع .
 براساس نوع عايقي:
پستها با عايق هوا، پستها با عايق گازي که داراي مزاياي زيراست:
 پايين بودن مرکز ثقل تجهيزات در نتيجه مقاوم بودن در مقابله زلزله، کاهش حجم، ضريب ايمني بسيار بالا با توجه به اينکه همهً قسمت هاي برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6 امکان آتش سوزي ندارد، پايين بودن هزينهً نگهداري باتوجه به نياز تعميرات کم تر، استفاده درمناطق بسيار آلوده و مرطوب و مرتفع .
معايب پستها با عايق گازي :
گراني سيستم و گراني گاز SF6 ، نياز به تخصص خاص براي نصب و تعميرات، مشکلات حمل و نقل وآب بندي سيستم.
 بر اساس نوع محل نصب تجهيزات :
نصب تجهيزات در فضاي باز، نصب تجهيزات در فضاي سرپوشیده .معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارند سرپوشیده خواهند ساخت.
اجزای تشکيل دهنده پست :
پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :
ترانس قدرت، ترانس زمین و مصرف داخلی، سویچگر، جبران کنندهای توان راکتیو، تاًسیسات جانبی الکتریکی ،ساختمان کنترل ، سایر تاًسیسات ساختمانی .
ترانس زمین:
از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .نوع اتصال در این ترانس به صورت زیکزاک Zn است .این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد .
 ترانس مصرف داخلی:
از ترانس مصرف داخلی برای تغذیه مصارف داخلی پست استفاده می شود . تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :
تغذیه موتورپمپ تپ چنجر، تغذیه بریکرهای Kv2، تغذیه فن و سیستم خنک کننده، شارژ باتری ها، مصارف روشنایی، تهویه ها.
نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ (نوع اتصال بندی DYn11 )می باشد.
سویچگر:
تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که فیدرهای مختلف را به باسبار و یا باسبارها را در نقاط مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی
ارتباط می دهند .در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .
تجهیزات سویچگر:
باسبار:
که خود تشکیل شده از مقره ها، کلمپها، اتصالات وهادی های باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .بریکر، سکسیونر، ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی، تجهیزات مربوط به سیستم ارتباطی، وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل : موج گیر،خازن کوپلاژ، دستگاه تطبیق امپدانس است .)
برقگیر:
که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط است که در انواع میله ای ، لوله ای ، آرماتور ، جرقه ای و مقاوتهای غیرخطی است .
جبران کننده های توان راکتیو:
جبران کننده ها شامل خازن و راکتورهای موازی می باشند که به صورت اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبار می باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .
انواع راکتور ازنظر شکل عایقی :
راکتور با عایق بندی هوا ، راکتور با عایق بندی روغنی .
انواع نصب راکتور سری :
راکتورسری با ژنراتور، راکتورسری باباسبار، راکتورسری با فیدرهای خروجی، راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی.
ساختمان کنترل:
کلیهً دستگاه های اندازه گیری پارامترها، وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات ازطریق کابل ها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC،DC) در داخل ساختمان کنترل قراردارند،این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیاز جهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :اتاق فرمان ، فیدر خانه، باطری خانه، اتاق سیستم های توزیع برق (AC،DC)اتاق ارتباطات، دفتر، انبار و ...

باطری خانه:
جهت تامین برقDC  برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی، موتورهای شارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و... نیاز به باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و دردو مجموعه معمولاً 48 و110ولتی قرارمی گیرد وهرمجموعه با یک دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .
اصول کار ترانس فورماتور :
1- تعریف ترانس فورماتور:
ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود. ترانسفورماتور یک دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی الکتریکی را ازمدار سیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوریکه در نوع انرژی و مقدار آن تغییری حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر می کند. بنابراین با صرفنظراز تلفات ترانس داریم :
P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2
که اصول کار ترانسفورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .
2ـ اجزاع ترانسفورماتور:
هسته، سیم پیچ ها، مخزن روغن، رادیاتور، بوشینگ های فشار قوی وضعیف، تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن، تابلوی فرمان، وسایل اندازه گیری و حفاظتی، شیرها و لوله های ارتباطی، وسایل خنک کننده، ترانس جریان، شاسی و چرخ...
3ـ انواع اتصّال سیم پیچ:
اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره، مثلث، زیکزاک است .
4ـ ترانسفورماتور ولتاژ(PT,VT):
چون ولتاژهای بالاتر از 600 V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیله دستگاه های اندازه گیری اندازه گرفت ، بنابراین لازم است که ولتاژ را کاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های حفاظتی استفاده کرد. ترانسفورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شود که ترانسفورماتور ولتاژ از نوع مغناطیسی دارای دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد که برای ولتاژهای بین 600 V تا 132 KV استفاده می شود .
5ـ ترانسفورماتور جریان(CT):
جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدار جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شود از کل جریان خط دراین نوع دستگاه ها استفاده کرد و در فشار ضعیف و فشار قوی علاوه بر کمییت ، موضوع مهم ایزوله کردن وسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است. لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده و از این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط ترانس جریان انجام می شود .
 پارامترهای اساسی یک CT :
نقطه اشباع، کلاس ودقت CT ، ظرفیتCT ، نسبت تبدیل CT .
6ـ نسبت تبدیل ترانس جریان:
جریان اولیه Ct طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاً باید در انتخاب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخاب شود:
10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150 Amp  درصورتیکه نیاز به جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا
انتخاب شود . جریان ثاویه Ct هم طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد :
 1-2-5
برای انتخاب نسبت تبدیل Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریان دستگاه های حفاظت شونده و یا دستگاه هایی که لازم است بار آنها اندازه گیری شود انتخاب کرد .در موردCt تستهای مختلفی انجام می شود که رایج ترین آنها عبارت اند:
تست نطقه اشباع ، تست نسبت تبدیل ، تست عایقی اولیه و ثانویه .
7ـ حفاظتهای ترانس:
الف : حفا ظتهای دا خلی :
1- اتصال کوتاه :
A دستگاه حفاظت روغن (رله بوخهلتز، رله توی، B دستگاه حفاظت درمقابل جریان زیاد( فیوز، رله جریان زیادی زمانی ) ، C رله دیفرانسیل
2- اتصال زمین :
A مراقبت روغن با رله بوخهلتز، B رله دیفرانسیل، C سنجش جریان زمین
3- افزایش فلوی هسته :
A اورفلاکس
ب : حفا ظتهای خارجی :
1- اتصالی در شبکه :
A فیوز، B رله جریان زیاد زمانی ، C رله دیستانس
2- اضافه بار :
A ترمومتر روغن و سیم پیچ ، B رله جریان زیاد تاخیری ، C رله توی ب ، D منعکس کننده حرارتی ،
3- اضافه ولتاژ در اثر موج سیار :
A توسط انواع برق گیر
ج : خفا ظتهای غیر الکتریکی :
1- کمبود روغن : رله بوخهلتز ،
2-  قطع دستگاه خنک کن
3- نقص در تپ چنجر : رله تخله فشار یا گاز

انواع زمين کردن :
1ـ زمین کردن حفاظتی:
زمین کردن حفاظتی عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تاًسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتریکی قرار ندارد . این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته می شود .
2ـ زمین کردن الکتریکی:
زمین کردن الکتریکی یعنی زمین کردن نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشد.
مثل زمین کردن مرکز ستارهً سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور .که این زمین کردن بخاطرکار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین .
3ـ روشهای زمین کردن:
ـــ روش مستقیم :
مثل وصل مستقیم نقطه صفر ترانس یا نقطه ای از سیم رابط بین ژنراتور جریان دائم به زمین .
ـــ روش غیر مستقیم :
مثل وصل نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف پترزن (پیچک محدود کننده جریان زمین)
ـــ زمین کردن بار:
باید نقطه صفریااصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسیل نسبت به زمین دارد توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.
ولتاژهای کمکی :
1ـ ولتاژکمکی (DC 110):
این ولتاژ در پستها یکی از پراهمیت ترین ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات است . کلیه فرامین قطع و وصل بریکر وتغذیه اکثر رله های موجود در هر پست ازهمین منبع تامین می شود .این ولتاژ توسط یک دستگاه شارژر سه فاز و یک مجموعه 10 ستی باطری12 ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت ، یک تغذیه حفاظتی مطمئن را به وجود می آورد. ولتاژ 110 ولتی مستقیم وارد تابلوی توضیع DC به مشخصه (+SB) شده واز آنجا جهت مصارف گوناگون از جمله کلیه فرامین قطع و وصل، تغذیه موتور شارژ فنر بریکرهای KV 63 ،تغذیه سیستم اضطراری روشنایی توزیع می شود. ضمناً هر خط تغذیه مجهز به فیوزهای مجزا می باشد .
2ـ ولتاژکمکی (AC):
ولتاژ کمکی متناوبV 380/220 ، توسط ترانس های کمکی هریک به قدرت KVA 100تأمین می گردد که سمت اولیه KV 20 توسط فیوزهای10A/20KV حفاظت می شود .مراحل ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این ترتیب است که ولتاژ وارد باکس (AL – T– QS – Q ) داخل محوطه می شود که خود باکس شامل کلید پاپیونی ، فیوزهای کتابی و بریکر V400 می باشد .سپس توسط کابل وارد تابلوی توزیع +SA شده و از طریق کلیدهای پاپیونی که به طور مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبار توزیع می شود ، ولتاژ متناوب V380/220 جهت تغذیه سیستم های روشنایی وگرمایی وموتورهای شارژ بریکرهای KV20،موتورتپ
چنجرترانس و شارژها و ... استفاده می شود.
اندازه گيری :
دستگاهای اندازه گیری روی تابلو کنترل برای قسمتهای مختلف شامل:
ـــ فیدر ورودیKV63 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یا نبودن فازها ) ، ولتمتر با سلکتورسویچ .
ـــ فیدر ورودی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتور ، ولتمتر با سلکتور ،
مگاوات متر و مگاوار متر .
ـــ فیدر خروجی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .
ـــ فیدرورودی KV20 درداخل فیدر خانه شامل آمپرمتربا سلکتورسویچ، ولتمتر با سلکتورسویچ .
اينترلاکها :
اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند .
ـــ اینترلاکهای یک بی خط KV63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تا زمانیکه ترانس ولتاژ تحت ولتاژ شبکه باشد، اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود .اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین بریکر یک بی خط KV63تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونرطرفین داده نمی شود .
ـــ اینترلاکهای یک KV63 ترانس فورماتور: اینترلاک الکتریکی بین بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس تا موقعی که بریکر در حالت قطع نباشد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود .
ـــ اینترلاکهای یک KV20 ترانس فورماتور: اینترلاک مکانیکی بریکرکشویی ورودی KV20 تاهنگامی که بریکر در حالت وصل باشد ، پینانترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ عقب بریکر کشویی قرار دارد ، اجازه داخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد. هنگامی که بریکر در مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قراردارد واجازه خارج شدن بریکررانمی دهد .اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سرکابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور و بریکرهای KV20 و KV63 همان ترانس به این ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد ، اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل KV20 داده نمی شود .ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی KV20 زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمان وصل قبول نمی کند .
ـــ انترلاک باس شکن KV63: اینترلاک الکتریکی بین چهار بریکر 63 کیلو ولت قطع نباشند ، اجازه بستن ویا باز کردن سکسیونر باس سکشن داده نمی شود .همچنین در صورتی که هرچهار بریکر 63 کیلوولت قطع باشد، اجازه باز و بسته شدن به سکسیونر باس شکن داده میشود .
ـــ اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت اجازه بسته شدن داده می شود که کلیه بریکرها همان باس (خروجی ها ،ورودی ها و باس کوپلر ) قطع باشند و سوکت بریکرهای انها نیز وصل باشد.
ـــ اینترلاک کلیدهای 400 ولت AC :اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی: بدین ترتیب که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالت وصل باشد. اینترلاک مکانیکی بین دو کلید پاپیونی روی تابو توزیع SA + طوری است که فقط یک کلید حالت وصل باشد.
حفاظت:
یک سیستم حفاظتی کامل شامل :
1- ترانسهای جریان و ولتاژ
2- رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان)
3- کلید های قدرت
ـــ حفاظت های یک پست 63 کیلو ولت ASEA شامل:
1ـ حفاظت های خط 63 کیلو ولت : دیستانس بعنوان حفاظت اصلی و اورکارنت پشتیبان
2ـ حفاظت های یک 63 کیلو ولت ترانس : اورکانت  و حفاظت های خارجی( ( REF
3ـ حفاظت های یک 20 کیلوولت ورودی ترانس : دایر کشنال اورکانت – ارت فالت – REF و اندرولتاژ
4ـ حفاظت های داخلی ترانس قدرت : رله بوخلس – شاخص سطح روغن – شاخص حرارت روغن – شاخص حرارت سیم پیچ – دریچه تنفسی – فشار زیاد داخل تپ چنجر که ناشی از ازدیاد گازها در اثر اتصالی بوجود میایند.
5ـ حفاظت های یک 20کیلوولت خروجی: اورکانت – ارت فالت
6ـ حفاظت باس کوپلر 20 کیلوولت:اورکانت-ارت فالت – دایرکشنال
7ـ حفاظت های ترانس کمکی: شاخص حرارت روغن ورله بوخهلتز
8ـ حفاظت های بریکر400 ولت AC : جریان زیاد ـــ رلهً حرارتی
9ـ رله سوپرویژن جهت کنترل و مراقبت مدارات قطع بریکرهای 63 ورودی و ترانس وهمچنین ورودی KV20 ترانس قدرت .
رله های 63kv ، 20kv REF در صورت بهم خوردن تعادل جریانی فازهای سیم پیچ واختلاف زاویهً 120 درجه بین فازها و در
نتیجه جریان دار شدن نقطه صفر سیم پیچ ، عملکرد رله REF را بدنبال خواهد داشت .
عملکرد رلهً بوخهلتز:
در صورت بروز اتصال در داخل ترانس و متصاعد شدن گاز و همچنین حرکت سریع روغن ، منجر به عملکرد رلهً بوخهلتز خواهد
شد، که با توجه به شدت اتصال مدارات آلارم وتریپ به ترتیب بسته می شوند .پیش از برق دارکردن باید حرارتهای سیم پیچ و روغن کنترل شود .
سیستم آلارم:
بطور کلی هدف از کاربرد سیستم آلارم و سیگنال در پستهای فشارقوی آشکارساختن خطاها ومعایب بوده و در صورتیکه بهره بردار هنگام کارو مانور دچارخطا شود سیستم آلارم بهره بردار را مطلع وکمک می کند تا سریع تر خطا و عیب مشخص و قسمت معیوب در صورت نیاز مجزا و اقدامات لازم انجام گردد .خطا یا فالت با آلارم (بوق) شروع و همزمان سیگنال چشمکزن مربوطه در پانل آلارم ظاهر می گردد .وظیفه بهره بردار در این مواقع به این ترتیب است که ، ابتدا بوق را با دکمه پوش باتونALARM)،(STOP  قطع می نماید. سپس کلیه سیگنال های ظاهر شده را کامل یادداشت نموده ، بعد از آن دکمه (ACCEPT) را جهت پذیرفتن یا ثابت نمودن سیگنال فشار می دهیم .اگر فالت گذرا باشد ، که سیگنال ریست شده و در صورتیکه فالت پایدار باشد ، سیگنال ثابت میگردد .
مرحلهً بعدی پیگیری وبررسی جهت برطرف نمودن خطا می باشد .

تشریح سیگنالهای پست kv63 :
1- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک بی خط KV63 .
2- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور 63/20 KV .
3-آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ قسمت 20 KV .
4- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور کمکی ویک ترانسفورماتورارتینگ .
5- آلارم وسیگنالهای عمومی .
مراحل مانور:
1- مراحل بی برق نمودن یک بی خط KV63 ونحوهً زمین :
قطع بریکر خط ، آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر، باز نمودن سکسیونرهای طرفین بریکر، آ زمایش خط توسط فازمتر، سلکتور ولتمتر خط، بستن سکسیونر زمین، نصب تابلوهای ایمنی روی تابلوی فرمان و کشیدن نوار حفاظتی در محدوده کار گروه .
2-مراحل بی برق نمودن یک خط KV 20 و نحوه زمین :
قطع بریکر خط ، آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر، بیرون آوردن بریکر کشویی از داخل فیدر، آزمایش سر کابل خط توسط فازمتر، بستن کابل ارت به قسمت زمین فیدر و تخلیه فازها با استفاده ازفازوسط ، نصب تابلو ایمنی وهشدار دهنده روی فیدر وتابلوی فرمان بغل کلید مربوطه .
3ـ مراحل بی برق نمودن یک ترانس قدرت :
ـــ جابجایی تغذیه ولتاژ V400 کمکی در صورت نیاز .
ـــ جابجایی تپ چنجرترانس ها
ـــ کنترل مقدار بار ترانس ها و امکان مانور بدون خاموشی .
ـــ قطع بریکر KV20 ، قطع بریکر KV63 ، خارج نمودن بریکر کشویی ورودی KV20 ، بازنمودن سکسیونر KV63 ترانس یاد شده ، قطع کلید پاپییونیV400 بیرونی، زمین نمودن سرکابلKV20 ازطریق اتصال زمین سرکابل ورودی،بستن کابل ارت سمت KV63  ترانس قدرت و جدا نمودن قسمتهای برق دار از قسمتهای بی برق با علائم ایمنی .
4ـ مراحل بی برق نمودن باس بار KV20 جهت کارگروه :
قطع کلید بریکر و فیوز تغذیه بریکر، ثبت بار وثبت زمان قطع بریکر در دفتر روزانه .
 

ساختار شکست کار (WBS)پروژه:

 

1 132/20 KV  SubStation
1.1 Start
1.2 Design
1.2.1 Design Of HV System:
1.2.1.1 Check of HV & MV Equipment Ratings & Basic Design
1.2.1.2 Outdoor Calculations:
1.2.1.3 Lightning System
1.2.1.4 CIVIL Design
1.2.1.5 Equipment Support Structure & Gantries Design:
1.2.1.6 Outdoor Lighting System Design:
1.2.1.7 Clamps & Fitting Design:
1.2.1.8 Cable Ladder Design:
1.2.1.9 Earthing System Design:
1.2.2 Secondary System Design:
1.2.2.1 Preparing Protection & Metering System Diagram
1.2.2.2 Panels Front View & Arrangement
1.2.2.3 Signalling Lists
1.2.2.4 Logic Drawings
1.2.2.5 Preparing Typical Schematic Drawings of Protection Panels
1.2.2.6 Preparing Typical Schematic Drawings of Control Panels
1.2.2.7 Particular of Schematic Drawings
1.2.2.8 Mechanical Drawings & Wiring
1.2.2.9 Cable List & Accessories
1.2.2.10 Relay Configuration
1.3 PROCUREMENT
1.3.1 Procurement of HV System
1.3.1.1 Hv& MV Equipment & Manufacturing,Test & Delivery to site
1.3.1.2 Steel Structure Manufacturing & Test:
1.3.2 Procurement Of Secondary System
1.3.2.2 protection & Synchronizing Relays for 132  kv systems
1.3.2.3 Met. Dev. for 132 sys.
1.3.2.4 Alarm System
1.3.2.5 Event & Fault Recorder
1.3.2.6 Cont. Dev. (Aux. Relays,Control Switches,Terminals,Pushbutton,…)
1.3.2.7 Protection, Control &  Marshaling Panels
1.4 Construction, Instalation, Commissioning, Test
1.4.1 Implementation of CIVIL Works
1.4.1.1 تحويل زمين
1.4.1.2 تجهيز كارگاه
1.4.1.3 اجراي فوندانسيون محوطه
1.4.1.4 جاده ها و كانال ها و محوطه سازي
1.4.2 Implementation of Hv & LV System
1.4.2.1 تجهيز كارگاه
1.4.2.2 اجراي شبكه زمين
1.4.2.3 نصب گنتري و استراكچر
1.4.2.4  گروت ريزي
1.4.2.5 اجراي خطوط هوايي و حفاظت صاعقه و باس بارها
1.4.2.6 نصب تجهيزات محوطه و ارتباطات هوايي
1.4.2.7 نصب تابلوهاي LV  مارشالينگ 
1.4.2.8 نصب سيني هاي كابل و كابل كشي
1.4.2.9 اجراي سيستم روشنايي محوطه 
1.4.2.10 Test & Commissioning ( 132 & 20 kv )
1.5 As Built Drawing of ( Work Shop )
1.6 As Built Drawing of ( Site )
1.7 Finish

 

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه