پژوهشگاه نیرو / ارائه خدمات کنترل پروژه و تهیه گزارش های مدیریتیپژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد که مسئولیت مديريت تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران برگزار می‌کند. 

پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۷۶ با اخذ مجوز سه پژوهشکده "برق"، "تولید نیرو" و "انتقال و توزیع نیرو " از شورای گسترش آموزش عالی بطور رسمی کار خود را آغاز و در سال ۱۳۷۷ با اخذ دو مجوز جدید پژوهشکده‌های "انرژی و محیط زیست" و "کنترل و مدیریت شبکه" را نیز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد "مراکز شیمی و مواد"، "توسعه فناوری توربین‌های بادی" و "آزمایشگاه‌های مرجع" فعالیت‌های خویش را توسعه بخشید. هم اکنون با ٤ پژوهشکده، ١٥ مرکز و ٢٦ گروه پژوهشی علاوه بر پروژه‌های ملی در چندین پروژه بین‌المللی نیز با مشارکت کشورهای پیشرفته صنعتی حضور داشته و سعی دارد نقش خود را در این قبیل پروژه‌ها توسعه بخشد. با توجه به نقش زیر بنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، پژوهشگاه نیرو با انجام پروژه‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازهای صنعت برق و رفع مشکلات آن و دستیابی به فناوریهای نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود همراستا با خواسته‌ها و برنامه‌های استراتژیک وزارت نیرو و برنامه توسعه پنجم کشور و در سال ۱۳۸۷ پس از تبیین بیانیه‌های مأموریت، چشم‌انداز و ارزشهای سازمانی با تحلیل محیط داخل و خارج و همچنین مطالعات تطبیقی در عرصه بین‌المللی استراتژی‌ها و اهداف پژوهشگاه راتدوین و در سال ۱۳۸۹ با استفاده از متدولوژی کارت امتیازی متوازن (BSC) با اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف کمی راه رسیدن به چشم‌انداز را هموار نموده است.

خدمات ارائه شده توسط مصورسازان پروژه

1- فعالیت های مربوط به EPM:

 • ثبت اطلاعات طرح ها/پروژه هادر سامانه EPM
 • به روز رسانی پروژه ها
 • بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در سایت پروژه ها
 • بررسی اطلاعات اعلامی از سوی مدیران مربوطه و به روز رسانی پروژه ها و طرح ها، به عنوان مثال : اعمال بازنگری ها، میزان پیشرفت و تخصیص نفرات به فعالیت ها

2- تهیه گزارش های مدیریتی دوره ای از وضعیت پروژه ها

 • گزارشات مدیریتی درباره پیشرفت و هزینه کرد پروژه ها
 • همکاری با مدیران مراکز جهت تهیه گزارش های مدیریتی برای ارسال به معاونت فناوری، دفتر برنامه ریزی و کیفیت و کمیته راهبری
 • همکاری با مدیران مراکز جهت تهیه گزارش های عملکرد فصلی مرکز برای ارسال به وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

3- انجام فعالیت های کنترلی و تضمین کیفیت شامل :

 • نظارت بر میزان انحراف از برنامه طرح ها / پروژه ها از منظر زمان، هزینه و کیفیت به صورت وره ای و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مطابق فرآیندهای تعریف شده
 • شناسایی و پیگیری رفع مشکلات سیستم کنترل پروژه و کنترل کیفیت
 • کنترل توافق نامه های پروژه ها و طرح ها
 • و ...

4- مشاوره و آموزش به مدیران طرح/ پروژه در مدیریت پروژه و بکارگیری فرآیندها و قوانین

 • تعریف منشور
 • تعریف پروژه
 • تنظیم توافق نامه
 • بازنگری قراردادها

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه