شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC) یک شرکت در حوزه انرژی است که در ایران واقع شده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد یک هلدینگ در حوزه انرژی است که فعالیت هایش در کل زنجیره ارزش شامل اکتشاف، تولید، پالایش، بازاریابی مواد پتروشیمی، تولید برق و انرژی های تجدید پذیر و همچنین سرمایه گذاری بنابر تکنولوژی جدید می باشد و دفتر مرکزی شرکت در تهران واقع شده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در سرتاسر فلات قاره ایران و بازار بین المللی از طریق شرکت های زیرمجموعه خود حضور دارد.

 

خدمات ارائه شده توسط مصورسازان پروژه :

نصب، پشتیبانی و آموزش Oracle Primavera EPPM