سوابق و پروژه‌ها در زمینه نفت گاز پتروشیمی

نصب، پشتیبانی و آموزش Oracle Primavera EPPM در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ادامه...