شرکت نسران / طراحی و مستندسازی اسناد مدیریت پروژه ها و پیاده سازی نظام مدیریت پروژهمعرفی شرکت نسران

شرکت نسران با 30 سال  تجربه در زمینه طراحی و اجرای پروژه های بزرگ کشور شامل پل سازی، احداث خطوط راه آهن، احداث کارخانه های سیمان، نیروگاه، پتروشیمی، مقاوم سازی و بهسازی لرزه یی سازه ها، محوطه سازی و ... و با اخذ رتبه 1 ابنیه و ساختمان، 2 راه و ترابری و 2 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توانسته است موفقیت های چشمگیری تا کنون در زمینه عمران و آبادانی کشور کسب نماید.

خدمات مصورسازان پروژه

  • طراحی و مستندسازی اسناد مدیریت پروژه ها  
  • پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه