عمراني


طراحی و مستندسازی اسناد مدیریت پروژه ها و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

متره و برآورد، برنامه ریزی و کنترل پروژه، کنترل هزینه و سود و زیان و استقرار دفتر PMO

سیستم مدیریت پروژه سازمانی، سیستم مدیریت قراردادها، صورت وضعیت ها و مدیریت مناقصات

سامانه مدیریت جریان نقدینگی(Cash Flow Management) و سامانه مدیریت پروژه سازمانی (Enterprise Project Management) و فرم های بودجه
 
استقرار سيستم برنامه ریزی و کنترل پروژه برای طرح احیاء 550 هزار هکتاری اراضی دشت های خوزستان و ایلام

احداث ساختمان، شامل يك طبقه پيلوت مشتمل بر پارکینگ ها و انبارها و چهار طبقه با هر طبقه یک واحد آپارتمان مسكوني مستقل

پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی در بستر Microsoft EPM 2010، برنامه ریزی و کنترل پروژه و پیاده سازی سیستم مستند سازی تحت SharePoint 2010 Microsoft در سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

جمع آوری آمار و اطلاعات،ارائه تحلیل های آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه بصورت متمرکز و بر اساس استاندارد PMBOK برای بیش از 6000 پروژه در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و 17 شهر تابعه

پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه ها در شرکت مادر و 18 شهر جدید تابعه با استفاده از EPM جهت کنترل پروژه های مسکن مهر و کلیه پروژه های شهری

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه