سیستم مدیریت وظایف و فعالیت‌های سازمان (Task Management)

تصویر

 قابلیتهای این سیستم عبارتست از:

  • سطح بندی از سطح برنامه‌های کلان تا پروژه‌ها و سپس ریز فعالیت‌های یک پروژه
  • امکان تخصیص هر یک از فعالیت‌ها به افراد و ورود سایر اطلاعات ضروری مرتبط به فعالیت مانند هزینه، وزن و.....
  • ورود اطلاعات پیشرفت توسط هر فرد به صورت جداگانه و با استفاده از سطح دسترسی تعریف شده برای وی
  • امکان انجام محاسبات و تعریف شاخصهایی چون پیشرفت برنامه ای و شاخص عملکرد زمانی

امکان گزارشگیری از پیشرفت مالی و زمانی فعالیت‌ها و پروژه‌ها به تفکیک دپارتمان‌های مربوطه