نرم افزار مدیریت قراردادها (Contract Management System)

تصویر
دانلود کاتالوگ

امروزه در اغلب شرکت ها سیستم های مالـی قدرتمندی وجود دارد. اما در شرکت های پروژه محور این سیستم ها الزامات خاصی دارند. یکی از توانایی های مورد نیاز در سازمان های پروژه محور امکان مقایسه دائم پرداخت های انجام شده با مفاد قراردادی است. از این رو سیستم مالـی سازمان های پـروژه محور علاوه بر الزاماتی که تمام سیستم های مالی دارند، به ارتباط با قراردادهای جاری سازمان، وضعیت پیشرفت فیزیکی آنها، الحاقیه ها، ضمانت نامه ها، سقف قراردادها، اضافه کاری ها، پرداخت های خالص انجام شده تا کنون و ... نیـز نیـازمند است. بر اساس مفاد قراردادهاست که وضعیت پیش پرداخت، بیمه، مالیات، حسن انجام کار و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بررسی می ­شود.

نرم افزار مدیریت قراردادها

از سوی دیگر، امور مربوط به قراردادها نه تنها به عنوان خوراک مسائل مدیریت مالـی مورد نیاز است، بلکه از جمله فعالیت­ های کلیدی سازمان­ها محسوب می شود و با هر چه بزرگتر شدن سازمان و افزایش تعداد قراردادها و پیمانکاران که خود انواع الحاقیه ها، متمم ها و صورت وضعیت ها را به همراه دارد، دسته بندی و مدیریت این قراردادها کاری دشوار و بسیار پرهزینه خواهد شد.

شرکت مصورسازان پروژه برای تسهیل این امور راه حلی مبتنی بر وب ارائه نموده است که موارد فوق را به بهترین وجه تامین می نماید و حلقه مفقوده بین بخش مالی، امور قرادادها و برنامه ریزی و کنترل پروژه را تامین می نماید. سیستم مدیریت مالی و قراردادها برای سازمان های پـروژه محور، مدیریت قراردادها، پرداخت ها و ضمانت نامه ها را ارائه می­ دهد که این امر خود ورودی سیستم های مدیریت مالی است و در نهایت گزارشاتی مبتنـی بر تمام این خدمت­ ها به صورت یکپارچه به مشتـری ارائه می­ شود. همچنین سیستم مدیریت پروژه سازمانی جهت مدیریت هزینه های پروژه ها می تواند از اطلاعات سیستم مالی و قراردادها استفاده نماید.

خلاصه امکانات این سیستم:

 • مدیریت قراردادها
 • مدیریت پرداخت ها
 • مدیریت ضمانت نامه ها
 • قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پروژه سازمانی
 • محاسبه کسورات به تفکیک نوع پرداخت و قرارداد
 • جستجو و گزارشات و نمودارها
 • آرشیو الکترونیکی قراردادها
 • مدیریت اطلاعات پیمانکاران
 • پیوست الکترونیکی مدارک
 • اخطارها و کنترل ها
 • هشدار ضمانت نامه های نزدیک به سررسید
 • الحاقیه ها و متمم ها
 • تحت وب بودن
 • کاربری ساده
 • چند کاربره بودن
 • قابلیت ارتقاء بر اساس نیازهای سازمان
مقالات مرتبط