سیستم اطلاعات مدیریت پروژه Project Management Information System) PMIS)

تصویر

این سیستم دارای ویژگی های کلی ذیل میباشد:

 

  • طراحی متمرکز جهت مدیریت و راهبری پروژه های مختلف
  • جمع آوری و دسته بندی کلیه داده ها و اطلاعات به منظور افزایش بهره وری و کارایی تیم های مختلف شاغل و تاثیرگذار در پروژه
  • دارای سرعت بسیار بالا به دلیل نوع و سیاست های طراحی
  • طراحی ایمن با قابلیت کنترل و دسترسی های کاربران به صورت دقیق
  • امکان تهیه انواع گزارشات مختلف
  • ایجاد شرایط دلخواه برای اطلاع مدیران از وضعیت پروژه و پایش فعالیت ها
  • طراحی مبتنی بروب و کارایی صحیح در محیط انواع مرورگر ها مانند Google chrome, fire fox, Internet explorer

اجزاء مختلف سیستم مدیریت پروژه PMIS عبارتند از :

1- سیستم مدیریت مکاتبات       Electronic Correspondences Handling System - ECHS

2- سیستم مدیریت مدارک و مستندات مهندسی       Electronic Document Management System - EDMS

3- سیستم مدیریت خرید             Electronic Purchasing Management System-EPMS

4- سیستم مدیریت پیشبرد کالا        Project Material Expediting System - PMES

5- سیستم مدیریت اقلام         Material Management System

6- سیستم مدیریت نصب و اجرا         Construction Management System

7- سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه           Planning & Project Control System

8- داشبوردهای مدیریتی اطلاعات جغرافیایی پروژه ها        GPMIS

9- داشبوردهای وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها             Physical Progress Dashboards

10- داشبوردهای وضعیت مالی پروژه ها              Financial Dashboards

11- سیستم مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی      Cash Flow Management System

12- مدیریت مناقصات         Tender Manangement System

13- سیستم مدیریت قراردادها           Contract Management System

14- سیستم مدیریت پرداخت ها و صورت وضعیت ها          Financial Management System

15- سیستم مدیریت ریسک پروژه             Risk Management System

16- سیستم مدیریت وقایع           Issue Management

17- سیستم مدیریت برگه های زمانی           Timesheet Management System

18- سیستم مدیریت وظایف سازمانی          Task Management System

 

 

مقالات مرتبط