سیستم اطلاعات مدیریت پروژه Project Management Information System) PMIS)

تصویر
معرفی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه سازمانی (EPMIS) با نام تجاری OneWin

طبق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK تعریف PMIS یا Project Management Information System به شرح زیر است :

"یک سیستم اطلاعاتی که از ابزارها و روشهایی جهت جمع آوری، یکپارچه سازی و انتشار خروجیهای فرآیندهای مدیریت پروژه استفاده میکند. این سیستم برای پشتیبانی تمامی جنبه های پروژه از شروع تا خاتمه مورد استفاده قرار میگیرد و شامل هم سیستمهای دستی و هم خودکار میباشد."

اما از آنجایی که تعاریف PMIS به مدیریت "یک پروژه" اشاره میکنند، در سازمانهایی که تعدد پروژه داریم و دائما پروژه های مختلفی متولد می شوند و خاتمه میابند، نیاز به سیستم مدیریت پروژه سازمانی EPMIS یا Enterprise Project Management Information System   داریم تا بتوانیم در سطح طرح، پورتفولیو و پروژه ها از این ابزار استفاده کنیم.

یکی از موضوعاتی که در تعاریف استاندارد PMBOK کمرنگ دیده شده، پرداختن به انواع محصولات (Product) پروژه است. یک سیستم مدیریت پروژه مناسب باید بتواند گردش کلیه مستندات، کالاها، احجام و مقادیر و نیز همه فرآیندهای داخل پروژه مانند گردش قراردادها، صورت وضعیت ها، گزارشات کارگاهی و غیره را پوشش دهد.

از طرفی برای حفظ یکپارچگی بین ارکان مختلف پروژه ها و واحدهای سازمانی یا تیم های کاری، نیاز به یک پنجره واحد یا کارتابل یکپارچه می باشد که بتوان تمامی این فرآیند ها و محصولات و خروجی ها را در آن مدیریت نمود.

بدین جهت شرکت مهندسی مصورسازان پروژه محصول EPMIS خود را با نام تجاری OneWin (برگرفته از مفهوم پنجره واحد) تولید نموده است. این سیستم مبتنی بر پلتفرم قدرتمند SharePoint طراحی شده و قابل پیاده سازی در سرورهای سازمان مشتری یا قابل استفاده در بستر ابری (Cloud) می باشد.

 

سیستم مدیریت اطلاعات پروژه سازمانی OneWin شامل موارد ذیل می باشد:

 1. مدیریت پروژه، وظایف و کار گروهی (Task Management & Team Work)
  1. 1. مدیریت وظایف با رویکرد Agile و کار گروهی مبتنی بر SharePoint (هسته اصلی سامانه OneWin)
  2. 1. مدیریت پروژه مبتنی بر Project Server
 2. مدیریت قراردادها (Contract Management)
  1. 2. مناقصات (Tenders Management)
  2. 2. قراردادها (Contract Management)
  3. 2. صورت وضعیت ها (Invoice Management)
 3. مدیریت مالی (Financial Management)
  1. 3. بودجه بندی (Budgeting)
  2. 3. مدیریت هزینه (Cost Control)
  3. 3. مدیریت جریان نقدینگی (Cash Flow Management)
  4. 3. مدیریت ارزش حاصله (Earned Value Management)
 4. مدیریت مستندات (Document Management)
  1. 4. آرشیو اسناد و نسخه بندی (Document Versioning & Archive)
  2. 4. مدیریت مدارک مهندسی (Engineering Document Management)
  3. 4. مدیریت دانش (Knowledge Management)
 5. مدیریت تدارکات (Procurement Management)
  1. 5. مدیریت خرید (Purchasing Management)
  2. 5. پیشبرد خرید (Expediting)
  3. 5. مدیریت اقلام (Material Take Off)
 6. مدیریت ساخت (construction Management)
  1. 6. مدیریت احجام و مقادیر (Quantity Management)
  2. 6. گزارشات کارگاهی (Shop reports)
  3. 6. مدیریت پایپینگ (Piping Management)
  4. 6. مدیریت جوشکاری (Welding Management)
  5. 6. مدیریت کیفیت (Quality Management)
 7. مدیریت منابع
  1. 7. ساختار سازمانی  (Organizational Breakdown structure) و مدیریت دسترسی ها
  2. 7. مدیریت منابع در Project Server
  3. 7. برگه های زمانی (Time Sheet)
   1. 7.3. مدیریت تایم شیت کارهای گروهی
   2. 7.3. مدیریت تایم شیت فعالیت های پروژه در Project Server
  4. 7. مدیریت ماشین آلات (Machinery Management)
  5. 7. مدیریت مواد و بالانس مصالح (Balance Material)
  6. 7. سیستم انبار پروژه (Warehouse)
 8. مدیریت ذینفعان (Stakeholder Engagement)
  1. 8. مدیریت سرمایه گذاران
  2. 8. عملکرد پیمانکاران
  3. 8. عملکرد مشاوران
  4. 8. عملکرد تامین کنندگان
 9. مدیریت مشکلات و ریسک (Issue & Risk Management)
  1. 9. مدیریت مشکلات و ریسک در سازمان
  2. 9. مدیریت مشکلات و ریسک در پروژه ها
 10. مدیریت محدوده و تغییرات (Scope & Change Management)
  1. 10. منشور پروژه
  2. 10. مدیریت تغییرات و اضافه کاری ها
 11. مدیریت سبد پروژه (Portfolio Management)
  1. 11. مدیریت تقاضا و آنالیز پورتفولیو در پروژه ها
  2. 11. تجمیع داده های سبد پروژه ها
 12. هوش تجاری BI و گزارشات (Business Intelligence & Reporting)
مقالات مرتبط