سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) - Project Management Information System

تصویر
سیستم مدیریت اطلاعات پروژه سازمانی (EPMIS)

طبق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK تعریف PMIS یا Project Management Information System به شرح زیر است :

"یک سیستم اطلاعاتی که از ابزارها و روشهایی جهت جمع آوری، یکپارچه سازی و انتشار خروجیهای فرآیندهای مدیریت پروژه استفاده میکند. این سیستم برای پشتیبانی تمامی جنبه های پروژه از شروع تا خاتمه مورد استفاده قرار میگیرد و شامل هم سیستمهای دستی و هم خودکار میباشد."

اما از آنجایی که تعاریف PMIS به مدیریت "یک پروژه" اشاره میکنند، در سازمانهایی که تعدد پروژه داریم و دائما پروژه های مختلفی متولد می شوند و خاتمه می یابند، نیاز به سیستم مدیریت پروژه سازمانی EPMIS یا Enterprise Project Management Information System   داریم تا بتوانیم در سطح طرح، پورتفولیو و پروژه ها از این ابزار استفاده کنیم.

یکی از موضوعاتی که در تعاریف استاندارد PMBOK کمرنگ دیده شده، پرداختن به انواع محصولات (Product) پروژه است. یک سیستم مدیریت پروژه مناسب باید بتواند گردش کلیه مستندات، کالاها، احجام و مقادیر و نیز همه فرآیندهای داخل پروژه مانند گردش قراردادها، صورت وضعیت ها، گزارشات کارگاهی و غیره را پوشش دهد.

از طرفی برای حفظ یکپارچگی بین ارکان مختلف پروژه ها و واحدهای سازمانی یا تیم های کاری، نیاز به یک پنجره واحد یا کارتابل یکپارچه می باشد که بتوان تمامی این فرآیند ها و محصولات و خروجی ها را در آن مدیریت نمود.

بدین جهت شرکت مهندسی مصورسازان پروژه محصول EPMIS خود را با نام تجاری OneWin (برگرفته از مفهوم پنجره واحد) تولید نموده است. این سیستم مبتنی بر پلتفرم قدرتمند SharePoint طراحی شده و قابل پیاده سازی در سرورهای سازمان مشتری یا قابل استفاده در بستر ابری (Cloud) می باشد.

 

 

مقالات مرتبط