کنترل پروژه - شهرجدیدپردیس

برنامه ریزی و کنترل پروژه و ارائه گزارشات مدیریتی برای پروژه های شهر جدید پردیس شامل پروژه های ذیل:

نام پروژه

نوع ساخت

نام پیمانکار

مسجد فاز 2 محله1

سنتی/فلزی

شركت گسترش و پيشرفت

سازه فضايي مصلي شهر جديد پرديس

 

شركت سازه فضايي دنيا

تصفيه خانه آب شهر جديد پرديس

 

شركت فرايند كاو

مسجد محله اي فاز يك محله يك

 

شركت آترياد بوم

ايوانكي فرياب جنوب 200 واحدي

 

فرياب جنوب

ايوانكي هسا 344 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

هسا

فاز 9 بتن نماي مستحكم روز 500 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

بتن نماي مستحكم روز

فاز 9 پيوندگران 506 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

پيوندگران

فاز 9 سرمد داران ساتراپ 384 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

سرمد داران ساتراپ

فاز3 توسعه گران ساختمان مهر 460 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

توسعه گران ساختمان مهر

فاز3 سرمدسازان ساتراپ 480 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

سرمدسازان ساتراپ

فاز3 سرمايه گذاري مسكن 2518واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

سرمايه گذاري مسكن پرديس

فاز3 سرمايه گذاري مسكن 3601 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

سرمايه گذاري مسكن

فاز3 هسا1و2-1820 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

هسا-آقاي هجراني

فاز9 آفاق سپهر خرم 782 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

آفاق سپهر خرم

فاز9 بات 500 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

بات

فاز9 صدر دژگستران روز 440 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

صدر دژگستران روز

فاز9 هسا3-498 واحدي

صنعتی/سیستم بتنی قالب تونلی

هسا-آقاي اسلامي

آماده سازي و اجراي فازهاي 1و2و4 پرديس

 

كنسرسيوم ماكادام شرق و پيام پي

اجراي طرح جابجايي تيرهاي برق محور آ1 فاز3

 

رعدآوران صادق

آماده سازي و احداث خيابانهاي ايوانكي

 

كارا گستر

احداث ديوار سنگي

 

هموارسازان منتظر

خدمات نظارت كارگاهي

 

آبادانديشان زنگان

اجراي عمليات تكميلي باي پس

 

سبز پارسيان

دو باب مدرسه 16كلاسه تا مرحله اسكلت و سقف

سنتی/اسکلت بتنی

تابر ايستا شمال

محوطه سازي پيرامون تصفيه خانه آب پرديس

 

ميراب پرديس

تهيه طرح تفصيلي و آماده سازي 64 هكتاري پرديس           

 

شركت مشاور ماب

مطالعات و تهيه طرح آماده سازي مراحل اول و دوم پارك حد فاصل فاز1و3

 

مهندسين مشاور كاوش معماري

مطالعات ساماندهي و سرزنده سازي طرحهاي موضعي رود دره واصفجان

 

شركت مشاور راز انديشان عمران

خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت عالي و كارگاهي احداث تصفيه خانه آب

 

مهندسين مشاور لار

حفاظتي مراقبتي-امينان شب

 

امينان شب

احداث شريان داخلي شهر جديد ايوانكي

 

خوش نماسازان غرب

پارس هاوس و همکاران

 

شركت پارهاوس و همكاران

بازنگري و اصلاح سيستم مديريت كيفيت شركت و حركت در مسير بهبود

 

شركت خانه كيفيت تهران

تهيه نقشه ازبيلت و ايجاد ايستگاههاي بنچ مارك

 

شركت مهندسي نقشه برداري اوج نگار

طراحی،اجرا،تهیه،حمل و نصب تجهیزات مربوط به فعالیت کاتودیک خط انتقال آب

 

شركت احداث كنترل

مطالعات طراحی شهری شهر جدید ایوانکی - نقشیاد

 

شرکت مهندسین مشاور نقشیاد

عملیات لوله گذاری آب شهر جدید پردیس

 

شرکت میراب پردیس

مدرسه 10کلاسه در فاز 9 شهر جدید پردیس تا مرحله اسکلت و سقف

سنتی/اسکلت بتنی

شرکت شایان عمران آهوان

مدرسه 12کلاسه در فاز 3 شهر جدید پردیس

سنتی/اسکلت بتنی

شرکت شایان عمران آهوان

پارک اداری پردیس-بافت شهر

 

شرکت مهندسی بافت شهر

اجرای مسجد جامع در حد اسکلت فلزی و سفت کاری(مطابق آیتمهای ساختار شکست)واقع در محله3 فاز2

 

شرکت ساختمانی اسکان سازان پردیس

خود مالکین پردیس(انفرادی)

سنتی/اسکلت بتنی

خودمالک انفرادی

خود مالکین پردیس(تعاونی)

سنتی/اسکلت بتنی

خودمالک تعاونی

نگهداري درختان محدوده رفع تصرف شده 1200 هكتاري جوزك

 

آقای سید کاظم پرنیان

تولید محتوای الکترونیک نرم افزار آرشیو

 

شرکت آیکن

اجرای بخشی از عملیات مسجد محله اي فاز 2 محله4

 

آقای جعفری

اجرای لوله کشی شوفاژ و تاسیسات برقی و بازسازی اتاقها و فضای داخلی ساختمان اداری شرکت عمران

 

تهران برناپویا

مطالعات مرحله اول و دوم مترو تهران-پردیس،مترا

 

شرکت مترا

محوطه سازی فاز 3 - ساتراپ

 

ساتراپ

محوطه سازی فاز 3 - توسعه گر

 

توسعه گر

آماده سازی فاز 9

 

شرکت راه سازی عمران ایران

محوطه سازی فاز 3 -هسا

 

هسا

محوطه سازی فاز9 -پیوندگران

   

آماده سازی 530 هکتاری

 

انجمن انبوه سازان

مسجد فاز 3

سنتی/فلزی

توسعه گر مهر

خرید لوله ی پلی اتیلن به همراه ملزومات و برای اجرای شبکه ی فاضلاب فاز 4

 

نوید آب گستر تهران

ثبت پرونده های مسکن مهر در سامانه پردیس

 

شرکت شایوردسان

اجرای دیوار حائل مدرسه ی شهید بهشتی

 

شرکت شایان عمران آهوان

 

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر