وانیشا/ استقرار CashFlow و کنترل پروژه ها با MSP

 فعالیت شرکت وانیشا ایجاد نوآوری و ارزش برای محصولات است. تخصص وانیشا طراحی و تولید انواع استند شامل استند فروشگاهی و استند محصول،استند فلزی، استند پلکسی (استند پلکسی گلاس) استند چوبی،استند ایستاده، استند رومیزی، استند دیواری و سایر اقلام نقطه فروش،تحقیق و مطالعه مشتری دیزاین صنعتی ، طراحی حصول و بسته بندی است. 

خدمات ارائه شده توسط شرکت مصورسازان پروژه:

- استقرار CashFlow Management با استفاده از Power BI

- خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project Server

- خدمات مدیریت مستندات، تقویم سازمانی، پرتال هماهنگی پروژه ها با SharePoint  در بستر Cloud

- ارائه مشاوره در زمینه استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO