شرکت گسترش انرژی پاسارگاد / نصب Oracle Primavera EPPM

خلاصه پروژه
نصب، پشتیبانی و آموزش Oracle Primavera EPPM در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
تصویر کوچک

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC) یک شرکت در حوزه انرژی است که در ایران واقع شده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد یک هلدینگ در حوزه انرژی است که فعالیت هایش در کل زنجیره ارزش شامل اکتشاف، تولید، پالایش، بازاریابی مواد پتروشیمی، تولید برق و انرژی های تجدید پذیر و همچنین سرمایه گذاری بنابر تکنولوژی جدید می باشد و دفتر مرکزی شرکت در تهران واقع شده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در سرتاسر فلات قاره ایران و بازار بین المللی از طریق شرکت های زیرمجموعه خود حضور دارد.

 

خدمات ارائه شده توسط مصورسازان پروژه :

نصب، پشتیبانی و آموزش Oracle Primavera EPPM

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO و سیستم مدیریت پروژه EPM

خلاصه پروژه
استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO در سطح معاونت فناوری و اطلاعات (IT) و سیستم مدیریت پروژه سازمانی Microsoft EPM
تصویر کوچک

درباره وزارت بهداشت

مأموریت :

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

اهداف :

الف) بهداشت :