ثبت نام در دوره آموزشی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مورد نظر خود، فرم زیر را تکمیل نمایید.

لطفاً هزینه ثبت نام را به حساب زیر واریز نمایید و فيش واريز وجه را به شماره 88532604 فكس يا به پست الكترونيكي Training@msproject.ir ارسال نمایید و یا در تلگرام به آدرس کاربری MSPCRM@ اطلاع دهيد.

  • شماره کارت 6037997491273232 به نام فریده امراللهی

لطفاً جهت صدور مدرک نام و نام خانوادگی خود را به لاتین وارد کنید.

اطلاعات دوره آموزشی
تومان
اطلاعات شخصی

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه