مسابقه

 Image result for gift small iconاین مسئله را حل کنید و برنده ربع سکه طلا شوید!Image result for gift small icon

 

 مسابقه شماره 3

 

  مسابقه شماره 2

پاسخ مسابقه شماره 2

 این بار از بین 10  پاسخ، تنها یک پاسخ صحیح برای مسابقه  شماره 2 دریافت شد! 
 به همین دلیل ربع سکه طلا بدون قرعه کشی تعلق می گیرد به آقای "اشکان فرخیان"

مسابقه MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقه شماره 1

 پاسخ مسابقه شماره 1

 از بین 7  پاسخ، تنها یک پاسخ صحیح برای مسابقه  شماره 1 دریافت شد! 
 به همین دلیل ربع سکه طلا بدون قرعه کشی تعلق می گیرد به آقای "حسین خوشکام"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر