مقالات

بازدیدکننده گرامی، مشاهده متن کامل برخی مقالات نیازمند ثبت نام در سایت است.

 

 • برخی از عبارات مصطلح در قراردادهای نفت و گاز
  برخی از عبارات مصطلح در قراردادهای نفت و گاز و معانی آن ها
 • نتایج آمارگیری از قیمت کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیم
  نتایج آمارگیری از قیمت کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول سال 1394
 • تعاریف و شاخص های PMO
  تعاریف و شاخص های PMO و بررسی و مقایسه تعدادی از PMO های استقرار یافته در سازمان های پروژه محور در ایران
 • دستورالعمل نحوه تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها
  دستورالعمل نحوه تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها برای پیمانکاران و مشاورین
 • فرم های بودجه ریزی پروژه
  فرم های بودجه ریزی پروژه
 • Performance Report
  قالب گزارش عملکرد پروژه
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  بسیاری از اقداماتي كه به اسم مدیریت استراتژیک منابع انسانی انجام مي شود، نه از روی فهم ماهیت و معنای واقعی این مفهوم، که بیشتر به دلیل آنچه که «مُدهای مدیریتی و سازمانی» نامیده می‌شود، از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها به کار رفته است. بنابراین، سؤال اینجاست که چه زمانی به شکل واقعی می‌توانیم مدعی شویم که مدیریت کارکنان شرکت ما، از نوع استراتژیک است؟
 • منشور پروژه
  ویرایش پنجم استاندارد PMBOK، منشور پروژه را به عنوان «سندی» تعریف می‌كند كه توسط حامی (Sponsor) پروژه تهیه شده و به طور رسمی موجودیت پروژه را تصویب و به سازمان ابلاغ می کند. همچنین حامی پروژه اختیار به كارگیری منابع سازمانی را در جهت انجام فعالیت های پروژه، به مدیر پروژه واگذار می‌كند. واژه كلیدی در این تعریف، «اختیار» است. منشور، به پروژه موجودیت و اعتبار می بخشد و به مدير پروژه اجازه مي‌دهد كه از زمان صدور منشور پروژه، منابع سازمان را برای پروژه در اختيار گرفته و «پول» خرج كند.
 • oil and gas megaprojects
  پژوهش ارنست و یانگ عملکرد ۳۶۵ مگاپروژه نفت و گاز را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارآیی و تاثیر آنها بر قیمت سهام و ارزش بنگاه‌های اقتصادی، درصد قابل‌ توجهی از مگاپروژه‌ها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شده‌اند. نمودار زیر میزان سرمایه گذاری بر روی مگاپروژه ها را در مناطق مختلف نشان می دهد.
 • Gamification
  “بازی کاری” به دانش استفاده از تفکر مبتنی بر طراحی بازی (Game-Design Thinking) و استفاده از مکانیزم ها، تکنیک ها و المان های بازی در بسترهای غیر از بازی برای ایجاد شادی و افزایش اشتیاق کاربران در آن بسترها، حل مسائل، بهبود فرآیندها و برانگیختن و جذب مخاطب اطلاق می شود. "بازی کاری" با تکیه بر ایجاد سرگرمی و با بهره گیری از تکنیک ها و المان های بازی ها، برای اهدافی به جز بازی مثل ایجاد انگیزه در بین کارمندان یک سازمان جهت گسترش رفتارهای مدنظر سازمان و یا تشویق کاربران برای مشارکت بیشتر در یک فعالیت استفاده می شود.

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه