معرفی کتاب

معرفی کتاب

اگر صاحب کسب و کار یا کارآفرین هستید، حتماً این کتاب را بخوانید

عنوان : خلق مدل کسب و کار

 نویسنده:  الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه