نمونه پروژه زمان بندی ساخت و تولید در MS Project

نمونه پروژه زمان بندی پیوست شده، یک تلاش برای مدیریت بهتر تولید با برنامه ریزی زمان و منابع مورد نیاز برای تامین یک سفارش باقیمانده در تولید است. تمام منابع و مواد مورد نیاز برای تامین این سفارش تخصیص یافته اند و همانطور که در بخش Resource Sheet می بینیم منابع یا دستگاه های بورینگ، دریل رادیال، تراش CNC و اره نواری در حالت Over Allocated قرار گرفته اند.

گرچه می توان تحلیل های بهتری روی چنین کارهایی انجام داد ولی این نمونه ارزش کار برنامه ریزی در فرآیند تولید را نشان می دهد.

با کلیک روی هر Task می توانید میزان مصرف منابع و منابعی که باید تسطیح شوند را ببینید. تمرین شما این است که این کار را به طور هوشمندانه تسطیح کنید تا اضافه تخصیص ها بر طرف شوند.

پیوستاندازه
باقیمانده سفارش سال 85.mpp428.5 کیلوبایت

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه