مديريت پروژه

جلسه هم‌اندیشی کارگروه تخصصی سیستم‌های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری‌ها
جلسه هم‌اندیشی کارگروه تخصصی سیستم‌های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری‌ها

جلسه هم اندیشی کارگروه تخصصی سیستم های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری ها

 

 

Anonymous (تایید نشده) 16 فروردین, 1399 - 20:48