مديريت پروژه

جلسه هم اندیشی کارگروه تخصصی سیستم های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری ها

 

 

آیا استاندارد PMBOK کارآمدی لازم را در مدیریت پروژه ها در ایران دارد؟

برنامه زمان بندی پروژه که در آن فعالیت های مختلف پروژه در انطباق با فهرست مقادیر و قیمت های آنها درج شده باشند، امکان بودجه بندی و کنترل های مالی و فیزیکی را به وجود می آورد. تعیین درصد پیشرفت مالی پروژه ها ساده است و از تقسیم عدد آخرین صورت وضعیت به مبلغ قرارداد به دست می آید ولی تعیین درصد پیشرفت فیزیکی برای کل پروژه ساده نیست. در هر مقطع زمانی نمی توان پیشرفت مالی یا فیزیکی را به تنهایی ملاک قرارداد چرا که در بسیاری از موارد بین این دو شاخص تفاوت زیادی وجود دارد. برای مثال در یک پروژه راهسازی به مدت سه ماه، دو ماه صرف عملیات خاکی با قیمت پایین و یک ماه صرف آسفالت با قیمت بالا می شود. علیرغم اینکه زحمت عملیات خاکی و زمانی که صرف آن خواهد شد زیادتر از عملیات اجرایی آسفالت است و در انتهای ماه دوم که این فعالیت تمام شده حدود 66 درصد از پیشرفت فیزیکی را نشان می دهد اما پیشرفت مالی ممکن است کمتر از 40 درصد باشد زیرا بهای عملیات خاکی در مقایسه با آسفالت کمتر است. اصولاً منحنی پیشرفت مالی برای تعیین نحوه تزریق پول به پروژه به کار میرود ولی منحنی پیشرفت فیزیکی در واقع نشان دهنده کار انجام شده است. با استفاده از منحنی پیشرفت فیزیکی می توان قضاوت صحیح تری را در زمینه پیشرفت پروژه انجام داد. دو منحنی نام برده شده برای پیشرفت فیزیکی و مالی باید با یکدیگر در یک نمودار نشان داده شوند و در هر زمان که پیشرفت بررسی می شود، در صدهای فیزیکی و مالی روی نمودارها مشخص شده و نتیجه گیری شود.

در اینجا شیوه های تعیین پیشرفت فیزیکی تعریف و مقایسه شده اند:

با سپاس از تهیه کننده: "جناب آقای دکتر محمدعلی فواکه" 

نمونه پروژه زمان بندی پیوست شده، یک تلاش برای مدیریت بهتر تولید با برنامه ریزی زمان و منابع مورد نیاز برای تامین یک سفارش باقیمانده در تولید است. تمام منابع و مواد مورد نیاز برای تامین این سفارش تخصیص یافته اند و همانطور که در بخش Resource Sheet می بینیم منابع یا دستگاه های بورینگ، دریل رادیال، تراش CNC و اره نواری در حالت Over Allocated قرار گرفته اند.

گرچه می توان تحلیل های بهتری روی چنین کارهایی انجام داد ولی این نمونه ارزش کار برنامه ریزی در فرآیند تولید را نشان می دهد.

در فایل پیوست شده می توانید دو نمونه فرمت اکسل گزارش هفتگی پیشرفت پروژه همراه با شیت ورود اطلاعات PMIS را ببینید.

 

با سپاس از تهیه کننده: "جناب آقای دکتر محمدعلی فواکه" 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه