مديريت پروژه

برنامه زمان بندی پروژه که در آن فعالیت های مختلف پروژه در انطباق با فهرست مقادیر و قیمت های آنها درج شده باشند، امکان بودجه بندی و کنترل های مالی و فیزیکی را به وجود می آورد. تعیین درصد پیشرفت مالی پروژه ها ساده است و از تقسیم عدد آخرین صورت وضعیت به مبلغ قرارداد به دست می آید ولی تعیین درصد پیشرفت فیزیکی برای کل پروژه ساده نیست.

برنامه زمان بندی پروژه که در آن فعالیت های مختلف پروژه در انطباق با فهرست مقادیر و قیمت های آنها درج شده باشند، امکان بودجه بندی و کنترل های مالی و فیزیکی را به وجود می آورد. تعیین درصد پیشرفت مالی پروژه ها ساده است و از تقسیم عدد آخرین صورت وضعیت به مبلغ قرارداد به دست می آید ولی تعیین درصد پیشرفت فیزیکی برای کل پروژه ساده نیست. در هر مقطع زمانی نمی توان پیشرفت مالی یا فیزیکی را به تنهایی ملاک قرارداد چرا که در بسیاری از موارد بین این دو شاخص تفاوت زیادی وجود دارد. برای مثال در یک پروژه راهسازی به مدت سه ماه، دو ماه صرف عملیات خاکی با قیمت پایین و یک ماه صرف آسفالت با قیمت بالا می شود. علیرغم اینکه زحمت عملیات خاکی و زمانی که صرف آن خواهد شد زیادتر از عملیات اجرایی آسفالت است و در انتهای ماه دوم که این فعالیت تمام شده حدود 66 درصد از پیشرفت فیزیکی را نشان می دهد اما پیشرفت مالی ممکن است کمتر از 40 درصد باشد زیرا بهای عملیات خاکی در مقایسه با آسفالت کمتر است. اصولاً منحنی پیشرفت مالی برای تعیین نحوه تزریق پول به پروژه به کار میرود ولی منحنی پیشرفت فیزیکی در واقع نشان دهنده کار انجام شده است. با استفاده از منحنی پیشرفت فیزیکی می توان قضاوت صحیح تری را در زمینه پیشرفت پروژه انجام داد. دو منحنی نام برده شده برای پیشرفت فیزیکی و مالی باید با یکدیگر در یک نمودار نشان داده شوند و در هر زمان که پیشرفت بررسی می شود، در صدهای فیزیکی و مالی روی نمودارها مشخص شده و نتیجه گیری شود.

در اینجا شیوه های تعیین پیشرفت فیزیکی تعریف و مقایسه شده اند:

تعیین پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
نمونه فایل MSP اجرای ساختمان
نمونه فایل MSP اجرای ساختمان
نمونه فایل MSP پروژه احداث مخزن 10000 متر مکعبی پتروشیمی
نمونه فایل MSP پتروشیمی
نمونه گانت چارت گزارش تاخیرات پروژه

با سپاس از تهیه کننده: "جناب آقای دکتر محمدعلی فواکه" 

نمونه گانت چارت گزارش تاخیرات پروژه
این یک تلاش برای مدیریت بهتر تولید بوده است.

نمونه پروژه زمان بندی پیوست شده، یک تلاش برای مدیریت بهتر تولید با برنامه ریزی زمان و منابع مورد نیاز برای تامین یک سفارش باقیمانده در تولید است. تمام منابع و مواد مورد نیاز برای تامین این سفارش تخصیص یافته اند و همانطور که در بخش Resource Sheet می بینیم منابع یا دستگاه های بورینگ، دریل رادیال، تراش CNC و اره نواری در حالت Over Allocated قرار گرفته اند.

گرچه می توان تحلیل های بهتری روی چنین کارهایی انجام داد ولی این نمونه ارزش کار برنامه ریزی در فرآیند تولید را نشان می دهد.

نمونه پروژه زمان بندی ساخت و تولید در MS Project
نکاتی در مورد مفاهیم مدیریت پروژه با تکیه بر مدیریت پروژه های نرم افزاری
Project Management
دو نمونه فرمت اکسل گزارش هفتگی پیشرفت پروژه همراه با شیت ورود اطلاعات PMIS

در فایل پیوست شده می توانید دو نمونه فرمت اکسل گزارش هفتگی پیشرفت پروژه همراه با شیت ورود اطلاعات PMIS را ببینید.

 

Weekly Report
چند نمونه ارزیابی عملکرد پروژه و فرم ارزیابی عملکرد

با سپاس از تهیه کننده: "جناب آقای دکتر محمدعلی فواکه" 

نمونه ارزیابی عملکرد پروژه و فرم ارزیابی عملکرد
برخی از عبارات مصطلح در قراردادهای نفت و گاز و معانی آن ها
 1. VAT=value added tax
 2. TSA=technical service agreement
 3. TEA=technical evaluation agreement
 4. ROR=rate of return
 5. RIK=royality in kind
 6. PSA=product sharing agreement
 7. OPCO=operation company
 8. OML=oil mining license
 9. Opex=operation expense
 10. NOC=national oil company
 11. NIOC=national iranian oil company
 12. JOA=joint operating agreement
 13. IPA=international petroleum agreement
 14. INOC=internationalized national oil company
 15. IOC=international oil compan
برخی از عبارات مصطلح در قراردادهای نفت و گاز
نتایج آمارگیری از قیمت کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول سال 1394
نتایج آمارگیری از قیمت کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیم

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه