پایگاه دانش

جلسه هم‌اندیشی کارگروه تخصصی سیستم‌های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری‌ها ادامه...
برنامه زمان بندی پروژه که در آن فعالیت های مختلف پروژه در انطباق با فهرست مقادیر و قیمت های آنها درج شده باشند، امکان بودجه بندی و کنترل های مالی و فیزیکی… ادامه...
کتاب الکترونیکی "Project Management in the Oil & Gas Industry" ادامه...
کتاب الکترونیکی " Microsoft Project 2013 STEP BY STEP" ادامه...
جزوه آموزش ارزیابی اقتصادی پروژه ها ادامه...
نمونه فایل MSP اجرای ساختمان ادامه...
نمونه فایل MSP پروژه احداث مخزن 10000 متر مکعبی پتروشیمی ادامه...
کتاب الکترونیکی "VBA for Excel Made Simple" ادامه...