صفحه اصلی

 

شروع دوره جامع و عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

شروع دوره جامع و عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی 

یک پروژه ساختمانی را از ابتدا تا انتها تجربه کنید و روش های مدرن برنامه ریزی و کنترل پروژه را طی اجرا فرا بگیرید!

ورود کاربر

Warren Baffett

 مصاحبه با وارن بافت، ثروتمندترین مرد جهان در سال 2008